SAL7394, Act: R°131.2-V°131.1 (223 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°131.2-V°131.1  
Act
Date: 1500-12-01

Transcription

2021-10-26 by Karel Embrechts
Nae dien op heden inde banck voe(r) meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(e) joh(ann)es gheens heeft versocht/
als p(ro)cur(eur) ad(ri)aens de hont navolgen(de) den vo(n)iss(en)/
bij scep(enen) gewesen nove(m)br(is) xxi lestleden tusschen/
hem ende der weduwe(n) arnts scrijns ende hue(re)n/
medeco(n)sorten janne van beloys en(de) ande(re) dat/
de selve weduwe voirts vae(re)n soude met hue(re)n/
thoene en(de) ande(r) exhibit(ien) van acten d(aer) zij toe gewesen/
/ was D(aer)tegen de selve weduwe heeft doen allige(re)n/
hue(r) debvoir gedaen te hebben(e) mair mits absen(cie)/
van mijne(n) hee(re) den cancell(ie)r en(de) griffier in brab(ant)/
tot antwerpen alsnu wesen(de) soe zij seeght zij/
d(aer) toe niet en heeft co(n)nen geraken bege(re)nde/
ande(re)n dach van xiiii dagen naistc(omende) te voirde(r)/
oic want zij om mijns he(re)n genad(ichs) van luydick/
om des(er) saken wille gesonden hadde De wed(er)p(ar)tie/
de (contra)rie sustine(re)nde hopen(de) dat zij voirts vae(re)n/
soude oft van hue(re)n v(er)mete versteken te zijne/
es gewesen t(er) manissen smeyers bijden scepen(en)/
dat de voirs(creven) weduwe dach noch hebben sal/
van xv daigen ende soe v(er)re dat ae(n)ghinck/
der calangien tusschen den voirs(creven) ae(n)legge(r) en(de)/
den p(ro)cur(eur) jans van bloys die altijt sustineerde/
ende p(er)severeerde dat de voirs(creven) ad(ri)aen voir/
uten(de) soude de pand(en) gestelt in sek(er) scep(enen) br(ieven)/
en(de) aldair genoempt opde middelste came(r) febr(uarii)/
quarta a(n)no lxxxv De p(ro)cur(eur) van ad(ri)ane voirs(creven)/
de (contra)rie sustine(re)nde mits den reden(en) bij he(m) inde/
inde voirgaen(de) vo(n)niss(en) gealligeert en(de) oic dat/
dat soude sijn (contra)rie der acten en(de) vo(n)nissen bijd(en)/
he(re)n vand(en) raide m(ijns) gened(ichs) he(re)n in brabant/
in maii lestleden gegeven hen r(e)fere(re)nde totten/
selven dat hij sijn begonste executie soude mog(en)/
(con)tinue(re)n De p(ro)cur(eur) vand(en) voirs(creven) bloys de (contra)rie/
sustine(re)nde te voirde(r) want hij ald(aer) gheen p(ar)tie/
en was noch in dien gehoirt (et)c(etera) Es gewesen/
bijden scepen(en) t(er) manissen smeyers dat zij h(ier) aff/
beg(er)den hue(re)n raidt en(de) verst Act(um) in sca(m)pno dec(embris) p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer