SAL7394, Act: R°177.3-R°178.1 (296 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°177.3-R°178.1  
Act
Date: 1501-01-22

Transcription

2021-11-07 by Karel Embrechts
Inder saken gecomen bijd(en) rade vand(er) stadt tussche(n)/
clase van wynge t(er) eenre en(de) willem(me) van baussele/
/ t(er) ande(re) aengaen(de) seke(re)n haeffel(ike) goeden wesen(de)/
in een huys den selve(n) clase toebehoiren(de) soe/
hij seyt dwelc hij in tijden voirleden v(er)huert/
heeft gehadt eene(n) geheete(n) gheerd(e) de wale/
p(re)tende(re)nde vand(er) selver hue(re)n d(aer)af tacht(er) te/
zijne de so(m)me van xxviii r(ins)gulden(en) iiii(½) st(uvers)/
d(aer)af hij hoepte te p(re)cede(re)n nae des(er) stadt/
recht van zijnd(er) scult aende selve haeffel(ike)/
goede hopen(de) dat de voirs(creven) wille(m) als geleyt/
hem in dien niet p(re)cede(re)n noch voirgaen en/
soud(e) besund(er)t van tghene des bynnen platen/
vand(en) voirs(creven) huyse wesen mochte p(rese)nte(re)nde/
genoech te doene bij eede dat de voirs(creven) g(er)t/
hem alsoe vele tacht(er) was t(er) causen vand(er)/
hueri(n)gen van div(er)sen jae(re)n v(er)loepen De voirs(creven)/
geleidde de (contra)rie sustine(rende) te voirde(r) want/
de voirs(creven) g(er)t de wale tegen den voirs(creven) clase/
tvoirs(creven) huys gecocht soude hebben soe hij seyt/
en(de) dat d(aer)af come(n)scap was gesciet tussche(n)/
hen beyden over langen tijt en(de) dat wae(r)/
een bedroch ende v(er)stant tussche(n) clase(n) ende/
gheerd(e) om den geleidden uuyt te sluyten(e)/
en(de) dat claes d(aer) af soude hebbe(n) vesticheyt/
oft panden ond(er) sijn bewint t(er) v(er)sekerth(eit) vand(er)/
voirs(creven) coma(n)scap D(aer)op de voirs(creven) claes r(e)plice(re)nde/
tselve ontkint heeft seggen(de) datmen dat/
niet bevi(n)den en soude noch oick bij sijnd(er)/
wed(er)p(ar)tien bij geleet en wert p(rese)nte(re)nde de/
voirs(creven) willem dat claese te gheven(e) tot zijnd(er)/
eedt Es geappointeert en(de) uutgesproken voe(r)/
recht bijd(en) voirs(creven) raide dat in alsoe v(er)re/
de voirs(creven) claes ende oick de voirs(creven) gheert/
met hem doen hue(re)n eedt ten heyligen dat/
de voirs(creven) claes alsoe vele als voirs(creven) steet aen/
/ g(er)de uutstaende heeft ende tacht(er) es alleene/
van hueri(n)gen ende de selve g(er)t dat selve/
affirmeert sonder fraude en(de) argelist en(de) sonder/
e(n)nige gesloten(en) coma(n)scap gedaen te hebben(e)/
vand(en) voirs(creven) huyse tusschen malcande(re)n dat/
in dien gevalle de selve claes p(re)cede(re)n sal/
als nae des(er) stadt recht behoirt den voirs(creven)/
geleidden aende voirs(creven) have Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi/
p(rese)ntib[(us)] schoonvorst ijssche burg(imagis)[tr(is)] et aliis de (con)s(ili)[o]/
januarii xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer