SAL7394, Act: R°183.4-V°183.1 (310 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°183.4-V°183.1  
Act
Date: 1501-01-25

Transcription

2021-11-07 by Karel Embrechts
Inder saken gecomen voe(r) den raide vand(er) stadt/
van loeven(e) tussche(n) arnold(en) van vroenhoven als/
p(ro)cur(eur) der wed(uw)[en] he(re)n jans wijle(n) van bloys/
ridders t(er) eenre ende meeste(re)n ja(n)ne greefscap/
al(ia)s de vos t(er) ande(r) zijden ald(aer) de voirs(creven) arnold[(us)]/
/ te kynnen gaf hoe dat hij voe(r) seke(r) acht(er)stellige/
rinte(n) m(ijns) vr(ouwe) voirs(creven) v(er)schenen opde stadt van ant/
werpe(n) vand(en) t(er)mijne(n) hier v(er)schenen zindert/
prima aprilis lestleden te weten(e) in aprill/
ende mey in junio et oct(ober) en(de) nove(m)ber al/
lestleden seke(r) pe(n)ni(n)g(en) op d(er) stadt reg(ist)re alh(ier)/
comen(de) den pensionar(is) van antwerpen van/
rinte(n) die zij op dese stadt heffen(de) zijn hen/
verschenen in april lestleden hadde doen/
arr(e)ste(re)n hopen(de) dat hij d(aer) aen alle de voirs(creven)/
sijn v(er)loepen(en) t(er)mijne(n) v(er)halen soude behalven/
de maent van nove(m)ber lestleden D(aer)tegen/
de voirs(creven) meest(er) jan als gemechticht vand(er)/
voirs(creven) pensionar(is) wegen heeft gep(rese)nteert den/
voirs(creven) arnold(en) tot behoef als voe(r) te laten volge(n)/
alsoe vele pe(n)ni(n)g(en) vand(en) voirs(creven) gerast(er)den d(enieren)/
oft zijne(n) moet in dien te hebben als den selve(n)/
arnold(en) inden name boven v(er)schenen souden moge(n)/
sijn in april en(de) mey beide lestleden hopen(de) d(aer)/
mede te gestaene Te voirde(r) gemerct en(de) ae(n)gesien/
dat hij vand(er) stadt alh(ier) noch niet voirde(r) betalinge/
gecrigen en conste dan van april lestleden/
den selve(n) pens(ionaris) van antwerpen v(er)schenen mocht/
wesen seggende dat de selve van antwerpen/
gelijcke(n) staet hadden als die van loeven(e) te bet(alen)[e]/
van alsulk(en) t(er)mijne(n) als die van loeven(e) betaelden/
ende dat dat boven inden raide gewesen is/
Es gewesen den voirs(creven) p(ar)tien h(ier)op bijden voirs(creven)/
raide geledt zijnde dat de voirs(creven) meest(er) jan/
de vos p(ro)cur(eur) der voirs(creven) pensionar(is) van/
antwerpen gestaen sal met zijnd(er) p(rese)ntatien/
voirs(creven) die voldoende ende voldaen zijnde de/
voirs(creven) gerasteerde pe(n)ni(n)gen ontslagen sullen wesen/
ende opdat p(ar)tien geliefde dat zij dese uutsprake/
mochte(n) doen teken(en) om elken hem d(aer)nae te/
vuegen(e) act(um) cor(am) scoo(n)vorst ijssche burg(imagis)[tr(is)] et aliis de (con)s(ili)[o] ja(nua)[rii]/
xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer