SAL7394, Act: R°191.3-V°191.1 (316 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°191.3-V°191.1  
Act
Date: 1501-01-30

Transcription

2021-11-07 by Karel Embrechts
Item gielijs ydeletten en(de) pet(er) van ghijsele in p(rese)ntia/
hebben genomen (et)c(etera) tegen janne van bouchout als/
p(ro)cur(eur) der kinde(re)n jacops wijlen edelhee(re) der selver/
kinde(re)n lande metter schue(re)n d(aer) aen staen(de) soe die/
gelegen zijn inde p(ro)chie van sinte quitens opden/
waeyenberch Te houden te hebben te wynnen/
te werven van halfm(er)te lestleden eene(n) t(er)mijn van/
zesse jae(re)n lanck due(re)nde deen nae dand(er) sonder/
/ middel vervolgen(de) elx jairs d(aer)enbynnen om en(de)/
voe(r) negen en(de) een half mudden rogs pag(abilis)/
cu(m) va(n)no et pe(n)na bene p(re)pa(ra)te mens(ur)[e] lovanien(sis)/
alle jae(re) s(in)[te] andriesmesse ap(oste)ls te betalen(e) en(de)/
bynnen loeven(e) dairt den selven kinde(re)n gelieve(n)/
sal te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Ende es bevorw(er)dt/
dat de voirs(creven) giel(is) en(de) pet(er) de voirs(creven) landen/
wel en(de) loffelijck wynnen werven en(de) mesten/
sullen gelijc regenoeten boven en(de) bened(en) den/
t(er)mijn due(re)nde en(de) ten uutgane vand(en) t(er)mijne/
die laten gelijc zij die aenveert hebben te/
weten(e) dboend(er) gelegen t(er) zijden vand(er) catte(n)/
streetken wel en(de) loffelijck met roge/
besaeyt It(em) es oic vorwerde dat de voirs(creven)/
kinde(re) de voirs(creven) schue(r) ond(er)houden sullen van/
wende en(de) van daken Ende alle dese vorw(er)d(en) (et)c(etera)/
cor(am) cor(am) tymple buetsele januarii penulti(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-06 by Jos Jonckheer