SAL7394, Act: R°228.2 (375 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°228.2  
Act
Date: 1501-03-05

Transcription

2021-10-31 by Karel Embrechts
Allen den ghenen dat jouffr(ouwe) machtelt sridders/
wed(uw)[e] meest(er) jans wijlen van ravescote ende/
joes van ravescote huer sone d(i)c(t)a rel(i)c(t)a cu(m)/
tuto(r)e in p(rese)ntia hebbe(n) geconst(itueert) (et)c(etera) elc deen den/
ande(re)n en(de) voirts tsamen cornel(ise) van ravescote/
contreleur mijns gened(ichs) he(re)n claese van heyst/
joh(ann)ese hujoel walter(e) van olmen gheerde vand(en)/
dijke balthazar hovin meeste(re)n ghijsbr(echte) waddinck/
he(re)n giel(ise) van cortbeke al(ia)s de mu(n)te(re) prieste(r) henr(icke)/
van ravescote willem(me) gans janne van udekem/
voirspreke jacoppe wittema(n)s joh(ann)ese de vos ende/
henr(icke) scelkens aut Alle hue(r) saken questien en(de)/
gescillen die zij alsnu tsame(n) oft besund(er)t uutstaen(de)/
hebben oft namaels sullen moegen hebben voir/
alle gerichten geestel(ijc) en(de) werlijc tot wat plaetsse(n)/
en(de) tegen wien dat zij alle hue(r) jairguld(en) (et)c(etera)/
te verwae(re)n (et)c(etera) in mel(iori) forma promitten(tes)/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) buets(ele) bouch(out) m(ar)tii/
qui(n)ta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-06 by Jos Jonckheer