SAL7394, Act: R°236.1 (384 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°236.1  
Act
Date: 1501-03-08

Transcription

2021-11-03 by Karel Embrechts
Item jan vander heyden jan van wese(re) als kercmeest(er)s/
der kercken van wesemale in p(rese)ntia hebben gekint/
ende gelijdt dat pet(er) spoirters hem afgequeten/
heeft met vollen rinten de hellicht van alsulken/
xi r(ins)gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck erfchijs en(de) rinte(n) vallen(de)/
opden derden dach decembr(is) als de selve peter/
met meer ande(re)n sijne(n) mede(con)sorten bekint/
yerst voe(r) scepen(en) van loeven(e) t(er)cia decembr(is)/
lxxxvii Scelden(de) de voirs(creven) kerckmeest(er)s den voirs(creven)/
pete(re)n en(de) sijne(n) medeborgen volcomelijck quite/
vand(er) hellicht vand(en) xi rinsg(ulden) voirs(creven) metter/
hellicht vand(en) pachte nu v(er)loepen prout p(ro)mitt(entes)/
nullaten(us) alloqui (et)c(etera) cor(am) hoeven buets(ele) m(ar)tii viii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer