SAL7394, Act: R°236.3-V°236.1 (385 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°236.3-V°236.1  
Act
Date: 1501-03-08

Transcription

2021-11-06 by Karel Embrechts
Item pet(er) vanden feyte geheeten vander voe(re)n/
in p(rese)ntia heeft gekint en(de) gelijdt wettelijck/
vercocht te hebben(e) woute(re)n van berthem ende/
berlelen vanden feyte geheeten vand(er) voe(re)n zijnd(er)/
huysvr(ouwe) zust(er) des voirs(creven) pet(er)s sijn hellicht van/
alsulken vijf croene(n) te xxiiii stuv(er)s tstuck jairl(ijcxe)/
/ lijfrinten staende ten liven der voirs(creven) pet(er)s/
en(de) berbelen vand(er) voe(re)n et sup(er)stit(is) vallende/
jairlijcx opten xxii[te(n)] dach [d(er) mae(n)t] van meye als zij/
tsamen heffen(de) zijn en(de) machiel wijlen de swertte(re)/
hue(r) oem a(n)no xiiii[c] lxxv opten xxii[te(n)] dach van/
mey v(er)creegh ten live(n) der voirs(creven) pet(er)s en(de)/
berbelen aen en(de) op de stadt van arsschot nae/
uutwijsen va(n)den brieven der selv(er) stadt d(aer)af zijnde/
ende desgelijcx oick alle zijn recht en(de) actie/
die hem nad(er) aflivich(eit) der voirs(creven) berlelen sijnd(er)/
zust(er) soe v(er)re hij huer ov(er)leefde compete(re)n en(de)/
toebehoe(re)n soude inde and(er) hellicht vand(en) selve(n)/
vijf croene(n) lijfrinten voirs(creven) In sulker vuegen/
oft gebuerde dat de voirs(creven) wout(er) van berthem/
en(de) berbele sijn huysvr(ouwe) beyde aflivich wordden/
voe(r) den voirs(creven) pete(re)n dat dan nae de doot/
van hen beiden de selve lijfrinte wed(er)om/
toecomen soude den voirs(creven) pete(re)n vand(er) voe(re)n/
soe v(er)re die bynnen den leven(en) desselfs wout(er)s/
en(de) berbelen zijnd(er) huysvr(ouwe) niet gelost noch/
afgequeten en wae(r) pro c(er)to p(re)cio de quo/
sat(isfactum) cor(am) h(er)meys hoeven m(ar)tii viii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer