SAL7394, Act: R°253.2-V°253.1 (407 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°253.2-V°253.1  
Act
Date: 1501-03-18

Transcription

2021-11-03 by Karel Embrechts
Item berbele g(er)leecx docht(er) wijlen jans weduwe/
anthoenis wijlen van bollenberge geheeten dedden/
als tocht(er)sse ende jan en(de) thomas van bolle(n)berge/
hue(r) zonen en(de) m(ar)griete van bolle(n)berge dochter der/
voirs(creven) berbelen ende sust(er) der voirs(creven) gebruede(re)n/
ten bijsijne ende met (con)sente mercx van ermbege(m)/
huers mans inden name van hen selven ende/
oick van wegen pet(er)s van bolle(n)berge huers brued(er)s/
nu absent [en(de) bute(n) lants] zijnde den welken de voirs(creven) tocht(er)sse/
ende hue(r) kinde(re) geloeft hebben ind(ivisim) in desen/
te v(er)vangen alle als erflied(en) vand(en) goeden nae/
bescreven t(er) eenre ende henr(icke) van ravescote/
goreelmake(r) ende katlijne g(er)lecx zijn huysvr(ouwe)/
sust(er) der voirs(creven) berbelen t(er) ande(r) zijden in p(rese)ntia/
hebben gekindt ende gelijdt dat zij met malca(n)de(re)n/
ov(er)comen ende eensworden zijn aengaen(de) eend(er)/
stillen oft heymelijckheyt staende tussche(n) der/
voirs(creven) p(ar)tien huyse(n) en(de) erven aen een gelegen/
inde melckstrate tegen thore(n)huys over tussche(n)/
de goede gheerts brugma(n)s t(er) eenre en(de) thoeckhuys/
der kinde(re)n jacops wijlen van overbeke t(er) ande(r)/
zijden Welke heymelijch(eyt) als de voirs(creven) huysi(n)gen/
gedeylt wae(re)n tussche(n) de p(ar)tien voirs(creven) en(de) hue(r)/
medeplege(re)n den huyse der voirs(creven) berbele(n) gerlijcx/
en(de) hue(r) kinde(re)n dwelck gelegen es naist den/
goeden gheerts brugma(n)s alleene toegevueght/
es geweest gelijc de scepen(en) brieven van loeven(e)/
vander deylingen voirs(creven) vand(er) daet xiiii[c] xci opte(n)/
xvii[te(n)] dach van oeghst dat nairde(r) uutwijsen/
der poenten en(de) erfvorwerden naibescreven die de/
voirs(creven) p(ar)tien in wed(er)sijden malcande(re)n geloeft hebben/
voe(r) hen hue(re)n erven ende nacomelingen tonderhouden(e)/
/ en(de) te voldoene tot eeuwigen dagen Te weten(e)/
dat den voirs(creven) henr(icke) van ravescote ende zijnd(er)/
huysvr(ouwe) en(de) hue(r) nac(omelingen) besitters van hue(re)n aenge/
deylden huyse voirs(creven) dwelck gelegen es naist/
den voirs(creven) hoechuyse in deen zijde ende der/
voirs(creven) ande(r) p(ar)tie en(de) hue(re)n nacomeli(n)gen besitters/
van hue(re)n huyse voirs(creven) dwelc gelegen es/
naist den goeden gheerts brugma(n)s voirs(creven)/
in dand(er) de voirs(creven) stille oft heymelijch(eyt)/
van nu voirtane gemeyn zijn sal tussche(n)/
den voirs(creven) p(ar)tien en(de) beyden selven erve(n) gelijc/
toebehoiren(de) tot eeuwigen dagen niet wed(er)/
staen(de) der deylingen voirs(creven) Ende dat de voirs(creven)/
henr(ic) van ravescote en(de) zijn huysvr(ouwe) ende/
hue(r) nac(omelingen) hue(re)n toeganck en(de) nutscap totter/
selver heymelich(eyt) hebben en(de) nemen sullen/
van hue(re)r zijden int camerken oft ganck/
staende en(de) comen(de) acht(er) tegen derve laureys/
van valkenborch en(de) g(er)t brugma(n)s voirs(creven) gelijc/
die(n) ald(aer) alsnu afgevreedt zijn tussche(n) de/
selve erve(n) en(de) gelijc zij tot h(ier)toe eene/
lange wijle tijts hue(r) nutscap en(de) toeganck/
gehadt hebben op en(de) tot der selver heymelich(eyt)/
Met sulker erfvorwerden en(de) conditien oeck soe/
wa(n)neer de voirs(creven) stille oft heymelijch(eyt) behoeve(n)/
sal geruyumt te wordden in nac(omende) tijden dat/
dat die ruymi(n)ge gescieden sal ten naisten/
wege en(de) ter mi(n)ster scaden t(er) straten uuyt/
ten gelijcke(n) [en(de)] gemeyne(n) coste vanden besitters/
van beyden selven erven voirs(creven) cor(am) buetsele/
bouch(out) m(ar)tii xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer