SAL7394, Act: R°269.3-V°269.1 (415 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°269.3-V°269.1  
Act
Date: 1501-03-23

Transcription

2021-11-09 by Karel Embrechts
Nae dien desier ph(ilipp)a die met brieve(n) van des(er) stadt/
heeft doen versuecken hacko filz jehan ernault wonen(de)/
te gentines poirte(r) van des(er) stadt dat hij den voirs(creven)/
desier geco(n)tenteert hadde van seke(r) bet(er)nissen ende/
scaden van beesten en(de) anderssins die hij hem/
heysschen(de) es ende den selven dach van rechte/
besceyden alh(ier) inde banck op heden dienen(de) Ald(aer)/
de selve desier hem op heden tegen den voirs(creven)/
hacko te rechte gep(rese)nteert heeft d(aer) de selve hacko/
niet gecomp(ar)eert en es noch niema(n)t van zijne(n)/
wegen soe hebbe(n) de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en)/
smeyers gewese(n) met vo(n)nisse geliefde den voirs(creven) desir/
/ sijn p(rese)ntatie te doen teeken(en) dat hij dat doen mochte/
ende hadde hij voirde(r) gebreck dat hij dat volghde/
aenden borg(er)meest(er) in sca(m)pno m(ar)tii xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer