SAL7394, Act: R°274.3-V°274.1 (426 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°274.3-V°274.1  
Act
Date: 1501-03-30

Transcription

2021-11-09 by Karel Embrechts
Nae dien dat jan zedele(re) vorste(r) ende henr(ic)/
knijf nae des(er) stadt recht v(er)volght hebben met/
seke(re)n behoirl(ijcke) rastame(n)ten op seke(r) goede toebehoiren(de)/
jonche(re)n ph(ilips)e wijlen baillet voe(r) seke(r) hue(r) gebrek(en)/
Te weten(e) de voirs(creven) jan voe(r) de so(m)me van vier/
r(ins)gul(den) eens d(aer)af hij een hanteken hadde vanden/
voirs(creven) jonche(re)n ph(ilips)e ende de voirs(creven) henr(ic) knijf/
voe(r) de so(m)me van xv rinsg(ulden) eens sond(er) cost ende/
/ co(m)me(r) V(er)sueken(de) inde banck voe(r) meye(r) ende scep(enen)/
trecht in des(er) als dat scepen(en) t(er) maniss(en) smeyers/
smeyers gewesen hebben dat zij beg(er)den den/
dieners te aenhoren oft zij de voirs(creven) rastame(n)ten/
behoirl(ijc) gedaen hadden op tvoirs(creven) p(ar)t staende ten/
huyse des voirs(creven) jans zedele(re) Acht(er)volgen(de) welken/
vo(n)nisse symon bellens gecleert heeft op sijnen/
eedt van wegen des voirs(creven) jans de voirs(creven) rasta/
me(n)ten behoirlijc gedaen te hebben(e) ende oick/
de voirs(creven) jan zedele(re) en(de) oic giel(is) de vos van/
wegen des voirs(creven) henricx als dieners en(de) baud(ewijns)/
bellens des(er) stadt bode heeft gecleert de conde/
met eene(n) des(er) stadt br(ieven) gedaen te hebben(e) ten/
huyse van jonche(re)n raise baillet sone des voirs(creven)/
wijlen jonche(re)n ph(ilip)s ende hem oick mu(n)deli(n)g(e)/
de conde gedaen te hebben(e) Bege(re)nde voirs(creven) de/
voirs(creven) twee p(ar)tien gemaent te hebben(e) den scepen(en)/
bijden meye(r) wes zij nae recht sculdich wae(re)n/
voirts te doene de welke t(er) maniss(en) als voe(r)/
gewesen hebben dat de voirs(creven) p(ar)tien hue(r) scult cle(re)n/
soud(en) bij eede dwelck de selve gedaen hebben/
t(er) so(m)men als voe(r) sonder cost ende co(m)me(r) V(er)sueken(de) alnoch/
trecht als dat scepen(en) noch gemae(n)t zijnde utelijc/
gewesen hebben dat de p(ar)tien voirs(creven) ende elck van/
hen de gerasteerde goede ten hooghsten bringen/
souden voe(r) hue(r) gebreck met coste en(de) co(m)me(r) voirs(creven)/
nae recht overde d(aer) yet dat zijt wed(er)ke(re)n soude/
en(de) oft(er) gebrake dat zij dat volgen soud(en) met recht/
in scampno m(ar)tii penulti(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer