SAL7394, Act: R°284.2 (444 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°284.2  
Act
Date: 1501-04-10
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2021-10-30 by Karel Embrechts
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
georgiu(m) vander ast t(am)q(uam) p(ro)cu(r)atore(m) m(a)g(ist)ri gerardi de/
baussele ad o(m)nia et sing(ula) bona imo(bili)[a] et he(re)d(itari)[a]/
joh(ann)es moens et beatric(e) druys eius uxor(is) ubicu(m)q(ue)/
locoru(m) tam infra lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tiæ) sit(a)/
in ma(n)s(ionibus) do(m)ib(us) curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis vineis/
censu t(re)censa redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro c(er)t(is)/
recog(nitionibus) et p(ro)miss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scab(inorum) lov(aniensium) quaru(m) tenor/
sequit(u)[r] in hec v(er)ba It(em) jan moens sone wijlen/
henricx en(de) beatrix druys sijn huysvr(ouwe) wonen(de) te/
meylhem in p(rese)ntia hebben genomen en(de) bekint/
genomen te hebben(e) van gerarde van baussele/
sone wijlen gerardts dwynhof metten huyse(n) hoven/
wynnen(de) landen met allen sijne(n) toebehoirten toebehoiren(de)/
den selve(n) gerarde van bauss(ele) geleg(en) t(er) leck inde p(ro)chie/
van meylhe(m) bosch Te houden te hebben en(de) te wynne(n)/
van halfm(er)te lestleden eene(n) t(er)mijn van xiii jae(re)n/
deen nae dand(er) volgen(de) te seven jae(re)n te sceyden(e)/
opdat p(ar)tien gelieft behalven dat de ghene die/
sceyden wilt den ande(re)n (½) jair te voe(re)n sculdich sal/
sijn te seggen(e) elcx jairs om en(de) voe(r) de hellicht va(n)d(en)/
vruchten opde alle de voirs(creven) goed(e) [lande] wassen(de) et ulte(r)i[(us)] p(ro)ut h(abetu)r/
m(ar)tii xxii ulti(m)e p(re)te(r)ita et h(ab)uit q(ue)relas hiis int(er)f(uereunt) buets(ele) bouch(out)/
aprilis x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer