SAL7394, Act: R°290.3-V°290.1 (455 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°290.3-V°290.1  
Act
Date: 1501-04-22

Transcription

2021-11-04 by Karel Embrechts
Item cornelis de vroede molde(r) m(ar)griete calfstekers/
weduwe goessens wijlen van redingen en(de) jan/
/ van hattart alle woenen(de) te loeven(e) hebben geloeft/
ind(ivisim) te betalen ph(ilips)e de vroede scrij(n)make(r) en(de) alijten/
chybels de so(m)me van xxiii(½) r(ins)gul(den) te xx st(uvers) tstuck/
te weten(e) bynnen drie mae(n)den d(aer)af naistc(omende) vi r(ins)g(ulden)/
ende van dan voirtane van drie maenden te drie/
maenden vi r(ins)gulden(en) tot dat de geheele so(m)me al/
bet(aelt) sal sijn quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Et duo p(ri)mi insup(er) prim(us)/
cor(am) buets(ele) bouch(out) aprilis xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer