SAL7394, Act: V°124.2-R°125.1 (212 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°124.2-R°125.1  
Act
Date: 1500-11-20

Transcription

2021-10-27 by Karel Embrechts
Inder saken gecomen voe(r) meye(r) en(de) scep(enen) van/
loeven(e) tussche(n) pete(re)n noyens poirte(r) t(er) eenre/
en(de) pete(re)n de becke(re) te weten(e) heylwigen hube(n)s/
zijnd(er) huysvr(ouwe) gemechticht vanden selven pete(re)n/
de becke(re) hue(re)n man ald(aer) de voirs(creven) pet(er) noyens/
/ hadde doen uutscrive(n) seke(r) p(ro)cedue(re)n bijd(en) voirs(creven)/
pete(re)n de becke(re) v(er)volght voe(r) schouth(eet) en(de) scepen(en)/
van lille bij hootvo(n)nissen vand(en) ma(n)nen van zanthove(n)/
gewesen aengaen(de) dertich stuv(er)s erff(elijc) die de voirs(creven)/
pet(er) de becke(re) eysschen(de) was pete(re)n noyens susti/
ne(re)nde dat de voirs(creven) pet(er) de becke(re) hem d(aer) aff/
als poirte(r) alh(ier) met rechte bethijd(en) en(de) ae(n)spreke(n)/
soude De voirs(creven) wed(er)p(ar)tie sustine(re)nde de (contra)rie/
mits div(er)sen reden(en) onder dande(re) te weten(e) in dien/
dat zij dede blijcken dat des(er) saken aengaen(de)/
seke(r) lit(is)pendentie was voe(r) de wet van lille/
en(de) met hootvo(n)nisse(n) der banck van zanthoven/
eensdeels genoech geutent En(de) oick dede zij blijcken/
met brieven van des(er) stadt dat pet(er) noyens tande(re)n/
tijden dese sake noch uuytgescreven hadde ende/
hoe dat de voirs(creven) poirte(r) nae de voirs(creven) vo(n)niss(en)/
de poirterie aenveerdt soude hebben V(er)suekende/
alsoe de werdynne desselfs pet(er)s tre(n)voy in dien/
t(er) banck en(de) gerichte dair die sake gehangen hadde/
besundert gemerct den voir hootvo(n)niss(e) inde banck/
van zanthove(n) gegeven p(rese)nte(re)nde hue(re)n eedt d(at)/
zij and(er)ss(ins) gheen sake(n) tegen malcande(re)n uuytstaen(de)/
en hadde dan vand(en) xxx st(uvers) erff(elijc) voirs(creven) die/
zij en(de) hue(r) man den voirs(creven) pete(re)n noyens eysschen(de)/
wae(re)n uuyt saken van sijne(n) goeden ald(aer) Es gewesen/
t(er) manissen smeyers bijden scepen(en) nae dien tvoirs(creven)/
vo(n)nisse bijd(er) werdynnen des voirs(creven) pet(er)s de becke(re)/
genoech gebleken es en(de) bij hem geexhibeert bijden/
ma(n)nen van zanthove(n) als hoot dien van lille geleert (et)c(etera)/
dat zij sake en(de) p(ar)tien v(er)sij(n)den ter plecken ende/
plaetss(en) dair de voirs(creven) p(ro)cedue(re)n tusschen/
de selve p(ar)tijen gebuert zijn om ald(aer) recht/
te geven(e) ende te nemen(e) soe behoe(re)n sal in/
scampno p(rese)ntib[(us)] o(mn)ibus dempto pynnock nove(m)br(is) xx[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-19 by Jos Jonckheer