SAL7394, Act: V°129.2 (221 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°129.2  
Act
Date: 1500-11-27

Transcription

2021-10-30 by Karel Embrechts
Nae dien claes van graven en(de) ad(ri)aen vander/
heyden als mo(m)boirs vand(er) stadt wegen geordineert/
vanden kinde(re)n jans wijlen tav(er)niers den raide va(n)d(er)/
stadt te kynne(n) hebben gegeven hoe de selve kinde(re)/
noch hebben seke(r) haeffelijcke goede die laghen/
en bedorven en(de) dat oic thuys geheete(n) den roscam/
den selve(n) kinde(re)n oic toebehoiren(de) stont en bedorft/
mits notelijck(e) rep(ar)atien die d(aer)aen zee(r) behoefden/
gedaen te worden Soe heeft den selve(n) raidt/
d(aer)op gelet get(er)mineert en(de) uutgesproken dat de/
voirs(creven) mo(m)boe(re)n de voirs(creven) haeffelike goede ten/
hooghsten sullen doen v(er)coepen en(de) metten pe(n)ni(n)g(en)/
d(aer) af comen(de) lossen en(de) afquite(n) de lijfrinte(n) uten/
voirs(creven) rosca(m) gaende oft den selven roscam/
d(aer) mede r(e)p(ar)e(re)n niet tegenstaen(de) dat e(n)nige/
vanden selven kinde(re)n hem dair tegen soude/
moegen willen oppone(re)n om den kinde(re)n gelijck/
dmeeste p(ro)fijt alsoe dair mede te doene in/
pleno (con)s(ili)[o] opidi nove(m)br(is) xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer