SAL7394, Act: V°130.2-R°131.1 (222 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°130.2-R°131.1  
Act
Date: 1500-12-01

Transcription

2021-10-26 by Karel Embrechts
Inder saken gecome(n) en(de) geport bijd(en) rade vand(er)/
stadt tussche(n) henricu(m) vasont t(er) eenre en(de) mercten/
van doirne t(er) and(er) zijd(en) ae(n)gaen(de) de ii gedeelte(n)/
van xvi ame(n) biers erfpachts en(de) rinte(n) die/
de voirs(creven) henricus eysschen(de) es den voirs(creven) mercten/
t(er) causen van sijnder ca(m)men metten huysen ende/
ande(re)n toebehoirten gelegen te voerde nae inhoudt sijne(n)/
bescheyde d(aer)af wesen(de) ende d(aer) af de selve twee/
p(ar)tien in questie(n) gestaen hebben over lanck voe(r)/
meye(r) ende scepen(en) en(de) seke(r) vo(n)nissen bijden [selve(n)] scepen(en)/
gewesen zijn tusschen de selve p(ar)tien vand(er) daet/
[vacat] staen(de) ger(e)gistreert En(de) alnoch de selve/
p(ar)tien nae dat tvoirs(creven) vo(n)nisse geg(even) was div(er)se/
alt(er)catien hadden als de voirs(creven) henr(icus) sijn executie/
in dien nemen woude gheven(de) alsoe in w(er)sijden/
over bijden raide vand(er) stadt huere meyni(n)ge/
bij cortter me(m)orien en(de) intendit Es bijden selve(n)/
raide int lange geledt hebben(de) opde selve mater(ie)/
en(de) ov(er)geg(even) gescriften in w(er)sijden metgaders den/
guedingen en(de) transporten vanden selve(n) xvi amen/
biers gebuert voe(r) ende nae en(de) des dien ae(n)cleeft/
uuytgesproken ende get(er)mineert voe(r) recht/
/ den selven p(ar)tien dat acht(er)volgen(de) den vo(n)nisse voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) gegeven tussche(n) den voirs(creven) he(n)ricu(m)/
vasont en(de) sijnd(er) wed(er)p(ar)tien voirs(creven) den selve(n) henr(icum)/
volgen sulle(n) de twee deelen vanden rinten d(aer) q(ue)stie/
af is Behalven dat d(aer)aen cortten sulle(n) te weten(e)/
drie amen vand(er) xvi ame(n) die afgeleet zijn/
sal oic de selve henr(ic) moten dragen de twee deele(n)/
vand(en) drie r(ins)g(ulden) en(de) een mudde corens lijfpen(sie) soe v(er)re/
die niet verstorven en sijn d(aer) voe(r) de selve xvi ame(n)/
v(er)oblig(er)t stonden Ende aengaen(de) den v(er)loepe bij henr(ic)/
geeyscht van vijf jae(re)n geeyscht en(de) op mercte/
van doirne execute(re)n wilt metten voirs(creven) vo(n)nisse/
der twee deele(n) d(aer) questie af es Es der he(re)n uuyt/
sprake dat henr(ic) d(aer)af alleene hebben en(de) heffen/
sal des hem in dien verschenen soude moegen sijn/
nad(er) lit(is)penden(tien) ende dat hij bij jouffr(ouwe) g(er)truden/
en(de) joha(n)nen vand(en) borchoven in hue(re)n p(er)soen ende/
met hue(ren) ov(er)sten en(de) mo(m)boir behoirlijc gegoet/
is geweest Ende aengaen(de) der lossingen der selver/
twee deelen der rinten voirs(creven) dat merct dair/
mede v(er)doelt es bliven(de) in desen van werden/
and(er)ssins tvoirs(creven) vo(n)nisse bij scepen(en) van loeven(e) gewesen/
te weten(e) alsoe v(er)re alst noch voe(r) scepen(en) comen is/
Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi cor(am) schoonvorst h(er)boirg(imagistr)[o] h(er)meys/
bouchout scabinis et plu(r)ib(us) aliis decembr(is) p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer