SAL7394, Act: V°17.3-R°18.1 (33 of 477)
Search Act
previous | next
Act V°17.3-R°18.1  
Act
Date: 1500-07-17

Transcription

2022-11-19 by Karel Embrechts
Item h(er)jan baex prieste(r) die met scepen(en) br(ieven) van/
loeven(e) gepasseert opten xiiii[te(n)] dach aug(usti) a(n)no lii/
houden(de) en(de) besitten(de) es op he(re)n symoen(e) greve tot/
salmen hee(r) van rotselair romboute sanders janne/
opten berch henr(icke) vand(en) velde en(de) ja(n)ne coude(n)berch/
geh(eten) pape en(de) op ja(n)ne kerrema(n)s bij crachte van eene(n)/
a(n)nexe gepasseert voe(r) scepen(en) van loeven(e) a(nn)[o] lxvi/
maii qui(n)ta vijf gouden rijders en(de) zesse goud(en) crone(n)/
te xxiiii st(uvers) tstuc erff(eliker) rinten vallen(de) jairl(ijx) opten/
xiiii[te(n)] dach van augusto heeft bij crachte van/
seke(re)n ov(er)gegeven(en) en(de) transporte(n) hem va(n)d(en) selven/
rinte(n) gedaen en(de) oic navolgen(de) seke(re)n contracte(n)/
d(aer)af gemaict tussche(n) den gedeput(er)den m(ijn) vr(ouwe) der/
rijn grevi(n)nen t(er) eenre ende den selven he(re)n ja(n)ne/
t(er) ande(re) opten xiii[te(n)] dach aprilis a(n)no xiiii[c] xcix/
stilo braban(tie) begrepen in eend(er) cedullen gescreven/
bijd(er) hant lib(er)ti jacops gekint en(de) gelijdt deen/
derdel vand(er) selv(er) rinten voirs(creven) gelost en(de) afgeq(ue)ten/
te zijne nae inhoudt vanden voirs(creven) co(n)tracte en(de)/
/ cedulle(n) Scelden(de) d(aer)om vanden derdendeele der/
rinten voirs(creven) volcomelijc quite de voirs(creven) v(er)oblig(er)de/
p(er)sonen m(ijn) vr(ouwe) de [rijn] grevi(n)nen en(de) alle ande(re) des quitan(cie)/
behoeven(de) Promitt(ens) null(atenus) alloqui renu(n)c(ians) sed semp(er)/
sat(isfacere) siquid et recta(m) p(ro)sta(r)e war(andi)[am] prout cor(am)/
bouch(out) baets julii xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-05-12 by Jos Jonckheer