SAL7394, Act: V°175.3-V°176.1 (292 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°175.3-V°176.1  
Act
Date: 1501-01-20

Transcription

2021-11-07 by Karel Embrechts
Inder saken geport bijd(en) raide vand(er) stadt tussche(n)/
ka(tlij)[ne(n)] wed(uw)[en] joes wijle(n) van scottenputte t(er) eende(r)/
en(de) henr(icke) van houthe(m) t(er) ande(r) zijden als van/
eend(er) rinte(n) van ix sacken corens der maten/
van thiene(n) erfpachts bijd(en) voirs(creven) joese vercregen/
a(nn)[o] lxxxix d(aer) voe(r) de voirs(creven) wed(uw)[e] hadde doen/
inscrive(n) hue(r) borgen bege(re)nde bet(aling)[e] vanden/
leste pachte hue(r) verschenen en(de) oick ande(r) vestich(eit)/
/ maken(de) eysch dat de voirs(creven) rinte huer bet(aelt) soude/
wordden niet alleen tderdel te weten(e) drie sacke(n)/
mair oick tsurplus des huer navolgen(de) der ordinan(cien)/
d(aer) op gemaeict a(n)no xci bij m(ijnen) gened(igen) hee(re) en(de) den/
staten van sijne(n) lande sculd(ich) soude zijn te come(n)/
niet alleen(e) vand(en) pachte nu v(er)schenen mair oick/
sgheens des zij van div(er)sen jae(re)n h(ier) te voe(re)n myn/
getogen hadde d(aer) af zij altoes geprotesteert hadde/
mette(n) coste van rechte in des(er) bij hue(r) gedaen D(aer)/
tegen de selve henr(ic) metten diene(r) des meyers/
van cumptich [geheete(n) gor(is) va(n)d(er) masen] inden name vand(en) selve(n) en(de) als borge/
in dien wesen(de) heeft te kynnen gegeven hoe dat/
hij oft de voirs(creven) meye(r) alh(ier) seke(r) d(enieren) en(de) core(n) ond(er)/
de wet gestelt hadde d(aer) hijs hem toe gedroegh/
om de voirs(creven) drie sacken te betalen(e) in coren(en)/
oft in gelde metten [costen] gedaen in des(er) hopen(de)/
dair mede te gestaene Te voirde(r) want hij/
tot h(ier) toe niet meer bet(aelt) en hadde dan drie/
sacken ende en wist in dien van gheend(er)/
p(ro)testatien vand(er) voirs(creven) wed(uw)[en] bij hue(r) ged(aen) ende/
geallig(er)t ende en was hem oic niet kynlijc/
van e(n)nigen ordinan(cien) in dien gemaict bliven(de) also/
bij hue(re)n voirnemen(en) in dien als voe(r) en(de) dat/
zij gestaen souden met den coste(n) van eene(n) brieve/
sonder meer De voirs(creven) wed(uw)[e] bij rob(er)de loenijs/
hue(re)n p(ro)cur(eur) de (contra)rie sustine(re)nde als voe(r) es geap/
pointeert dat de voirs(creven) rinte der voirs(creven) wed(uw)[en] bet(aelt)/
sal wordden vanden pachte alsnu gevallen ende/
ombet(aelt) uutstaen(de) navolgen(de) der ordinan(cien) voirs(creven) en(de)/
dat p(ar)tien in wersijd(en) he(n) d(aer) nae sculdich sulle(n) zijn/
te richten ende dat de voirs(creven) verweerders der/
selver wed(uw)[en] insgelijcx vand(er) vestich(eit) nae des(er)/
stadt recht te vreden stelle(n) soud(en) ende hue(re)n/
moet in dien crigen Ende soe v(er)re dat ae(n)gaet/
/ den gebreken vanden voir jae(re)n dat de selve/
wed(uw)[e] d(aer)af sal doen bliken vand(er) p(ro)testatien/
bij huer oft hue(re)n p(ro)cur(eur) gedaen om d(aer)entind(en)/
p(ar)tien naird(er) gehoirt te geschieden soe behoe(re)n/
sal Ende aengaen(de) den costen vand(en) leste(n) br(ieve)/
bijd(er) voirs(creven) wed(uw)[en] en(de) thue(re)n versueke gescr(even)/
es insgelijcx geappointeert soe v(er)re dat blijcke/
dat den selve(n) brief gesonden es voe(r) tsetten/
vanden pe(n)ni(n)gen en(de) greyne voirs(creven) dat in/
dien gevalle de selve verweerders dien/
gelden sullen gelijc den ande(re)n in (con)s(ili)[o] opidi/
januarii xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer