SAL7394, Act: V°203.3-R°204.1 (341 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°203.3-R°204.1  
Act
Date: 1501-02-10

Transcription

2021-10-25 by Karel Embrechts
Item ka(tlij)[ne] nu(n)ni(n)cx wed(uw)[e] anth(onijs) wijlen van tong(er)loe/
in p(rese)ntia heeft gekint ende gelijdt dat robeert/
berwouts huer gelost en(de) afgequeten heeft met/
vollen pachte vier rinsgulden(en) erffel(ijck) lichts gelts/
van alsulk(er) xviii r(ins)gulden(en) erff(elijcke) rinte(n) als de voirs(creven)/
robeert met zijne(n) medeborghen huer bekint/
hebbe(n) voe(r) scepen(en) van loeven(e) opten xiiii/
dach van augusto a(n)no lxxxix Scelden(de) d(aer)om/
vand(en) selven vier r(ins)gulden(en) erffelijck voirs(creven) en(de)/
van allen acht(er)stellen van dien volcomelijc quijte/
den voirs(creven) robbeerde en(de) zijn borghe(n) en(de) alle ande(re)/
/ des quitan(cie) behoeven(de) promitt(ens) decete(r)o null(atenus)/
alloqui prout cor(am) buets(ele) bouchout febr(uarii) x[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-06 by Jos Jonckheer