SAL7394, Act: V°225.3-R°226.1 (371 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°225.3-R°226.1  
Act
Date: 1501-03-02

Transcription

2021-10-28 by Karel Embrechts
Inder saken gecomen bijden raide vand(er) stadt/
tussche(n) ja(n)ne tuback als impetrant van seke(re)n/
mijns gened(ichs) he(re)n besloten(en) br(ieven) met seke(re)n/
requeste(n) d(aer)inne liggen(de) van div(er)se poenten/
van clachten en(de) gebreken bij he(m) gedaen mijne(n)/
gened(igen) hee(re) (et)c(etera) over de deken(en) vand(en) gulden/
vand(er) drapperien t(er) eend(er) ende de selve deken(en)/
t(er) ande(r) zijden Aldair de selve jan hem beclaeghde/
hoe dat de deken(en) voirs(creven) hem onverwonnen/
wesen(de) met rechte seke(r) correctien over hem/
gedaen hadden mits dat hij een transactie/
gemaect hadde met eene(n) sijne(n) sculdene(r)/
geheete(n) jan raspoet totter so(m)men van xlv r(ins)/
gulden(en) en(de) een mudde corens mits e(n)nig(er) v(er)re/
dat de selve jan raspoet in r(e)compensien der/
so(m)men voirs(creven) hem geloeft hadde te betalen(e)/
der jur(is)dictien vand(en) deken(en) aengaen(de) en(de) dat/
/ die correctie gebuert is geweest o(m)me der saken/
wille d(aer) af zij in wersijden bijd(er) stadt hingen/
in rechte ombeslicht en(de) d(aer)af thoon gehoirt was (et)c(etera)/
Bege(re)nde d(aer)af ongelast te bliven(e) te weten(e) vand(en)/
drie hollan(sche) gulden(en) d(aer)inne zij hem ge(con)dempneert/
hadden ende oic vand(en) wege s(in)[t] joes op zee by(n)ne(n)/
vi weken doent(er)tijt te porren(e) D(aer) tegen de voirs(creven)/
deken(en) gesustineert hebben de (contra)rie te voirde(r) hoe/
wel den oerspronck toecomen mocht zijn mits/
der geluften van janne raspoet janne toeback/
gedaen voe(r) scepen(en) alh(ier) dat zij nochtan hem/
niet gecorrigeert en hadden ongeroepen noch onge/
hoirt noch o(m)me der geluften wille voirs(creven) mair/
mits zijnd(er) weygeri(n)gen want hij weygeri(n)ge hadde/
gedaen versocht zijnde vand(en) deken(en) van naed(er)/
gulden recht pant inne te setten(e) en(de) dat voe(r)/
en(de) eer zij in w(er)sijden bijd(er) stadt in rechte comen/
wae(re)n inder maten hem dat bevolen was/
Hopen(de) nad(er) gulden recht en(de) usanc(ien) wel gedaen/
te hebben(e) genoech bekinnen(de) de selve deken(en) dat/
zij ende hij der pri(n)cipaeld(er) geluften en(de) materie(n)/
aengaen(de) in rechte stonden ombeslicht voe(r) de wet/
alh(ier) Es nae div(er)se woirden in des(er) gebuert bij/
tussche(n) spreken(en) vanden raide voirs(creven) alsoe vele/
gedaen bijd(en) hee(re)n deken(en) voirs(creven) mainteneren(de)/
altijt nad(er) guld(en) recht wel ged(aen) te hebben(e) dat/
zij t(er) beg(er)ten vander selver stadt te vreden zijn/
geweest de voirs(creven) correctie op janne toeback/
bij he(m) gedaen te laten versmelten ende den selve(n)/
janne toeback ongepraempt en(de) omgemoet te/
laten(e) soe v(er)re dat des(er) souden mogen aengaen/
in (con)silio opidi m(ar)tii secunda
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-06 by Jos Jonckheer