SAL7394, Act: V°234.3-R°235.1 (382 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°234.3-R°235.1  
Act
Date: 1501-03-08

Transcription

2021-11-04 by Karel Embrechts
Item jacop van coelhem molde(r) ende m(ar)griete/
coelarts zijn huysvr(ouwe) woenen(de) opde moelen/
te streke inde p(ro)chie van s(in)[te] pet(er)s vissenake/
in p(rese)ntia hebben genomen en(de) bekint genomen/
te hebben(e) tegen meeste(re)n gheerde van baussele/
sijn moelen te streke inde selve p(ro)chie geleg(en)/
metten toebehoirten Te houden te hebben/
ende te gebruycken van kersmesse lestleden/
eene(n) t(er)mijn van zesse jae(re)n lanck due(re)nde/
te weten(e) de yerste drie jae(re)n d(aer)af jairlijcx/
om ende voe(r) xviii sacken corens thiensch ende/
dande(r) drie jae(re)n d(aer)nae volgen(de) om twintich/
/ gelijcke sacken tot vier t(er)mijne(n) tsairs te bet(alen)/
te weten(e) alle vie(re)ndeelen jairs een vie(re)ndeel/
d(aer)aff ende te wynge int hof des voirs(creven) meest(er)s/
gheerts oft te thienen te leve(re)n dairt meeste(re)n/
gheerde gelieven sal Item es vorwerde dat de/
pechtene(re)n de moelen voirs(creven) sculdich sullen zijn/
alsoe te verwae(re)n als dat die bij opwate(r) oft/
and(er)ssins niet bescadicht en wordde ende dat/
zij oick houden zullen spillen ende ca(m)men op/
hue(re)n last dies saelt hen meest(er) gheert/
gaende leve(re)n en(de) zij sullent ten uutgaene/
van hue(re)n t(er)mijne alsoe moten laten Item/
es vorweerde dat de pechteners de huysingen/
onderhouden zullen en(de) laten ten uutgaen(e) va(n)d(en)/
t(er)mijne alsoe loffelijc ger(e)p(ar)eert als meest(er) gheert/
hen die leve(re)n sal vand(er) und(er)ster rijckelen/
ned(er)werts Item doeft dat op tgoet wast/
zullen meest(er) gheert en(de) de pechtene(re)n half/
en(de) half deilen ende de pechteners moten dat/
t(er) eerden doen en(de) meest(er)s g(er)ts hellicht leve(re)n/
op hue(re)n cost tot wynge Item meest(er) gheert/
sal jairlijcx omtrint paesschen coep(en) een [vacat]/
ende dat leve(re)n den pachtene(re)n dwelc zij/
den selven meeste(re)n gheerde ald(aer) houden tot/
naed(en) ooghst Ende alle dese vorweerden/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-06 by Jos Jonckheer