SAL7394, Act: V°237.1 (386 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°237.1  
Act
Date: 1501-03-10

Transcription

2021-11-04 by Karel Embrechts
Nae dien op heden bijden raide vand(er) stadt/
zijn gecomp(ar)reert giel(is) de smet van antwerpen/
bode mijns gened(ichs) he(re)n met zijnd(er) huysvr(ouwe)/
en(de) kinde(re)n t(er) eenre ende ka(tlij)[ne(n)] pet(er)s van hoogh/
straten t(er) ande(r) zijden aengaen(de) eene(n) seke(re)n/
huyse staen(de) inde mi(n)derbruerstrate d(aer)af zij/
lange alh(ier) in questie(n) gestaen hebben der dei/
lingen den selve(n) huyse aengaen(de) Ende heeft/
uterlijc de selve katlijne nae div(er)s(en) wordden/
den voirs(creven) giel(ise) navolgen(de) seke(re)n sijne(n) p(rese)ntatien/
ov(er)geg(even) en(de) de selve giel(is) heeft dat aenveert/
te weten(e) dat hij de voirs(creven) erve setten sal in/
tween Te weten(e) den gront int geheel op deen/
zijde metten conditie(n) ende manie(re)n soe hem dat/
goetduncke(n) sal ende t(er) ander zijden eene sek(ere)/
rinte die deen van hen d(aer)op sal behouden/
inder maten hij dat oeck ordine(re)n sal ind(er)/
manie(re)n van deilingen Welke deylinge hij ald[(us)]/
aengenomen heeft te doene tussche(n) dit en(de)/
morgen metter zo(n)nen schijn soe zijne(n) raidt/
gedragen sal die hij alsda(n) der selver ka(tlij)[ne(n)]/
overgeven sal om hue(re)n kuese ten bijsijne vand(en)/
hee(re) inden name van hue(re)n brued(er) absent wesen(de)/
en(de) naed(er) voirg(eruerde) t(er)mi(n)atien in des(er) gewes(en) te doen(e)/
D(aer) voe(r) de selve ka(tlij)[ne] den voirs(creven) giel(ise) geloeft/
heeft te goede te doene in dien dat zij den/
voirkuese hebben sal inden name van huer/
selven en(de) hue(re)n brued(er) en(de) voir tsetten in/
dien xxxiiii stuv(er)s erffel(ijc) dwelc zij alsoe/
aengenomen heeft ende tselve geloeft/
tacht(er)volgen(e) ende de voirs(creven) giel(is) de settinge/
bynne(n) den voirs(creven) tijde te doen(e) en(de) behoirl(ijc) over/
te geven(e) Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi p(rese)ntib[(us)] schoo(n)vorst/
ijssche burg(imagis)[tr(is)] et aliis de (con)s(ili)[o] m(ar)tii x[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer