SAL7394, Act: V°262.3 (412 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°262.3  
Act
Date: 1501-03-22

Transcription

2021-11-08 by Karel Embrechts
Item pet(er) van eertrijcke heeft geloeft den selven/
godshuyse te betalen acht mudden corens pag(abilis)/
maten van thienen te weten(e) drie mudden d(aer)af/
s(in)[te] andriesmesse a(n)no xv[c] ende een metten vijf/
mudden corens die alsdan v(er)schijne(n) en(de) vallen sullen/
van sijnder pechtingen s(in)[te] andriesmesse a(n)no xv[c]/
en(de) twee drie mudden d(aer)af metten vijf mudde(n)/
vander pechtingen alsdan verschijnen(de) ende dande(r)/
twee mudde(n) d(aer)af metten vijf mudden der pechtinge(n)/
alsd(an) v(er)schijne(nde) s(in)[te] andr(ies)messe a(nn)[o] xv[c] en(de) drie d(aer)nae/
volgen(de) Heeft voirts geloeft te bet(alen) alle trest/
datme(n) bevi(n)den sal dat hij den selve(n) godsh(uyse) tacht(er) es/
boven de gr(aci)e en(de) cortsel dat mijn hee(re) van p(er)cke hem/
doen sal quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer