SAL7394, Act: V°272.2 (422 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°272.2  
Act
Date: 1501-03-26
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2021-11-09 by Karel Embrechts
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
rasone(m) de eertrijcke tamq(uam) p(ro)cu(r)ator(em) do(min)i rasonis/
baillet ad o(m)nia et singula bona i(m)mo(bili)[a] et he(re)d(itari)[a]/
do(m)icelli ph(ilipp)i baillet sui p(at)ris ubicu(m)q(ue) locor(um) tam/
infra lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tiæ) sit(a) in/
ma(n)sionib(us) do(m)ibus curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis/
silvis vineis censu t(re)censa redd(itibus) et suis p(er)t(inentiis)/
univ(er)s(is) pro cert(is) recog(nitionibus) et p(ro)miss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in/
l(itte)ris scabinoru(m) lovan(iensium) quaru(m) tenor sequit(ur) in h(e)[c] v(er)ba/
Item jonch(e)r ph(ilip)s baillet t(er) eende(r) zijd(en) ende jonch(e)r/
raes baillet sijn sone t(er) and(er) zijden sijn comen/
voe(r) scepen(en) van loeven(e) naebescreven kynnen(de) en(de)/
lijden(de) dat zij met malcande(re)n ov(er)comen zijn/
der pointen ende vorwerden nabesc(reven) die zij geloeft/
hebben malcande(re)n tond(er)houden(e) elc hue(re)r soe verre/
hem dat aencleeft inder manie(re)n naebescreven/
Inden yersten dat de voirs(creven) jonch(e)r ph(ilip)s hebben/
en(de) houden sal sijn leefdage lanck dese goede/
naebescreven met sulke conditie(n) h(ier)inne begrepen/
te weten(e) dat hij hebben sal de heerlich(eit) van ned(er)lynthe(r)/
met allen den toebehoirten en(de) des d(aer)aen cleeft mette(n)/
laste d(aer)uut gaende et[c(etera)] ulterius p(ro)ut h(abetu)r sub data/
decebr(is) xxiii li(br)[o] xcix et h(ab)uit que(re)las hiis int(er)fueru(n)t/
buets(ele) baets m(ar)tii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer