SAL7394, Act: V°282.2-R°283.1 (439 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°282.2-R°283.1  
Act
Date: 1501-04-05

Transcription

2021-10-26 by Karel Embrechts
Item al eest dat de voirs(creven) anth(onijs) ende gheert/
geloeft hebben den voirs(creven) ja(n)ne van maelcoten als/
hue(re)n borghe vand(er) borchtocht voirs(creven) schadeloes/
tontheffen(e) soe heeft nochtan bekint de selve/
jan van maelcote dat hij bij (con)sente der selve/
anth(onijs) ende gheerts de pe(n)ni(n)g(en) d(aer)af gecomen/
getogen heeft ende dat inde stat van alsulken/
rechte als den selve(n) janne van maelcote/
competeert ende toebehoirt soe hij v(er)cleerde in/
seke(r) erfgoede uuyt crachte van testa(men)[te] van/
wijle(n) beatricen boeg(ar)t zijnd(er) huysvr(ouwe) als zij/
leefde mett(en) welk(en) zij he(m) bij d(en) selve(n) testa(men)[te]/
gewillecoirt heeft sijne(n) wille te doene Mits/
welk(er) pe(n)ni(n)gen voirs(creven) de selve jan van maelcote(n)/
allessins quijtgescouden heeft tselve sijn recht va(n)d(en)/
voirs(creven) testame(n)te den selve(n) goeden aengaen(de) ende/
oick vand(en) tocht die hem nad(en) lantrechte d(aer)/
inne soude moegen e(n)nichssins toebehoe(re)n tot behoef/
van sijne(n) twee wettigen dochte(re)n die hij behouden/
heeft vander selver beatrice(n) die nu getrouwt hebbe(n)/
den voirs(creven) anth(onijse) ende gheerde Consente(re)nde dat de/
selve sijn dochte(re)n ende hue(r) ma(n)s voirs(creven) voirtane/
die sullen moegen aenverden ende hue(r) p(ro)fijt/
dair mede doen Behalven dat jan va(n) maelcote(n)/
d(aer)af noch trecken sal tsijne(n) p(ro)fijte de vruchte(n) nu/
/ d(aer)op staende sonder meer behalven oec dat zij hem/
allessins costeloes ende scadel(oes) ontheffen sulle(n) vander/
borchtocht voirs(creven) promitt(entes) sat(is) siquid cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer