SAL7394, Act: V°290.2 (456 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°290.2  
Act
Date: 1501-04-22

Transcription

2021-11-04 by Karel Embrechts
Item ter meerd(er) sekerh(eit) va(n)den voirs(creven) ph(ilips)e en(de) alijten heeft/
de voirs(creven) m(ar)griete den voirs(creven) p(er)sonen in handen gestelt/
eene(n) scepen(en) brief van loeven(e) spreken(de) van drie/
pet(er)s lijftochten huer bekint bij daneele boxhoe(re)n/
en(de) sijn medeborgen vander daet junii xxviii lxxxiiii/
Te dier meyni(n)gen oft de voirs(creven) p(er)sonen e(n)nich/
gebreck van betalingen hadden vand(en) voirs(creven) xxxiii(½)/
r(ins)gul(den) dat in dien gevalle de voirs(creven) ph(ilip)s en(de) alijt/
tselve gebreck aende voirs(creven) lijffrente sullen moegen/
v(er)halen en(de) v(er)reycken Behoudel(ijc) soe wa(n)neer de voirs(creven)/
xxiii(½) rinsg(ulden) al bet(aelt) sulle(n) sijn dat [dan] de voirs(creven) ph(ilip)s/
en(de) alijt den voirs(creven) brief der selv(er) m(ar)grieten wed(er)om/
leve(re)n en(de) r(e)stitue(re)n sullen Maken(de) de voirs(creven) m(ar)griete/
den voirs(creven) ph(ilips)e en(de) alijten mechtich om de voirs(creven) rente/
met rechte te v(er)volgen soe v(er)re dats noot zij cor(am)/
eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer