SAL7394, Act: V°294.3-R°295.1 (461 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°294.3-R°295.1  
Act
Date: 1501-04-26

Transcription

2021-11-09 by Karel Embrechts
Item glaude patin woenen(de) tot yncourt en(de) giele/
abeert wonen(de) topp(er)baix in p(rese)ntia hebbe(n) genomen/
en(de) bekint genomen te hebben(e) van he(re)n en(de) meeste(re)n/
jor(ise) burgen(en) anth(onijse) deycx ende m(er)ten(en) custod(is) als/
/ canonicken der kercke(n) van sint jacops opde biest inden/
name van hen ende den ande(re)n hue(re)n medecanonicken/
de thiende der selv(er) he(re)n gelegen tot yncourt ende/
opp(er)baix soe lange ende soe breet sij he(n) ald(aer) extende(re)n/
en(de) gewoenlijc zijn textende(re)n opde gewoe(n)like lasten/
Te houden ende te hebben van s(in)[t] jans(mis)s[e] naistcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van drie jae(re)n lang due(re)nde deen nae/
dander sonder middel vervolgen(de) te weten(e) de voirs(creven)/
thiende van yncourt de ii yerste jae(re)n elcx jairs om/
twintich mudden core(n)s en(de) vier mudde(n) t(ar)wen pag(ablilis) cu(m)/
va(n)no mate van lov(en) ende xxiiii rinsg(ulden) te xx stuv(er)s/
tstuc ende tderde ende leste jair om en(de) voe(r) twintich/
mudde(n) rogs ende vijf mudde(n) t(ar)wen pag(abilis) uts(upra) ende/
xxv rinsgul(den) te xx st(uvers) tstuck ende dand(er) thiende/
van opp(er)baix om ende voe(r) de gelike so(m)me van/
coren(en) ende gelde te bet(alen) tselve coren en(de) greyn s(in)[t]/
andries(mi)s[e] en(de) ombegrepen te groot vastellavont ende/
tgelt te sinxen(en) oft ombegrepen s(in)[t] jans(mis)s[e] ende te lov(en)/
te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Item es vorw(er)de oft den/
voirs(creven) thiendeners aende voirs(creven) thiende e(n)nige schade/
gesciedde dat hen d(aer)af cortsel gedaen sal wordden/
gelijc ande(re)n boven ende beneden bij alsoe [behalve(n)] dat zij/
dat den voirs(creven) he(re)n sculdich sullen zijn te cundigen(e)/
voe(r) s(in)[t] andries(mis)s[e] ende oft zij dat niet en deden/
dat hen d(aer) af gheen cortsel gedaen en sal werdden/
Ende voe(r) de thiende van incourt es borghe bleven/
jan bosquet woenen(de) te lov(en) et p(ri)m(us) cor(am) buets(ele) bouch(out)/
april(is) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer