SAL7394, Act: V°295.1 (462 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°295.1  
Act
Date: 1501-04-26

Transcription

2021-11-09 by Karel Embrechts
Allen den ghenen (et)c(etera) borg(er)meeste(re)n scep(enen) en(de) raidt/
der stadt van loeven(e) saluyt doen condt en(de) te weten(e)/
d(at) voe(r) ons gecomen es in sijne(n) prope(re)n p(er)sone cornel(is)/
henricxz(one) van wissenkercke de welke heeft in ons(er)/
tegewordich(eit) mechtich gemaict geordineert en(de) in sijn/
stede gestelt maken(de) mechtich gemaict ordine(re)nde en(de) stellen(de)/
inde stede van hem bij des(er) p(rese)nte(n) l(ette)ren henricke henricxz(one)/
en(de) thomaes(e) henricxz(one) van wisse(n)kercke henr(icke) janss(one)/
van wisse(n)kercke sone(n) sijn broeders aut Te r(e)ge(re)ne/
te bewaren(e) te bescudden(e) en(de) te beschermen(e) alle alsulke/
goed(en) arve have huisingen ofte leenne(n) rinten a(m)bachte(n)/
thiend(en) vroone(n) rue(re)nde en(de) ontroe(re)nde die hij nu t(er)tijt/
heeft en(de) hem nu onlancx aengestorven zijn bijd(er) doot/
vand(en) voirs(creven) henr(icke) janss(one) van wisse(n)kercke sijne(n) vade(r)/
salig(er) gedachten gelegen bynnen den lande van/
zeelant ofte dair buyten ende die te v(er)hueren(e)/
oft te v(er)pachten(e) als noot zijn sal Ende voirt alle/
die sculden en(de) rinten dieme(n) hemlied(en) sculdich/
en(de) tachter es ofte namaels wordden sal die tot/
sijne(n) behoef tachtervolgen(e) te heysschen(e) te manen(e)/
inne te wynnen(e) opte bue(re)n(e) en(de) tontfangen(e) quitan(ciam)/
quitan(ciam) dandi [te v(er)cope(n) en(de) d(aer) af behoirl(ijcke) gued(inge) te doen(e) (et)c(etera)] cete(r)aq(ue) [cu(m) p(otes)tate substituendi] promitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) salvo/
iusto calculo cor(am) buets(ele) bouch(out) april(is) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer