SAL7467, Act: R°443.2-V°443.1 (498 of 581)
Search Act
previous | next
Act R°443.2-V°443.1  
Act
Date: 1574-05-19

Transcription

2014-06-04 by Anton Schuttelaars
Item steven van meerbeke sone henricx /
mathijs van hoogenberge en(de) franche(n) va(n) coelen /
alle woonen(de) te loeven(en) in p(rese)ntia hebben /
geloeft indivis(im) aerde van coelen en(de) claes(en) /
vander haighen als gesworen(en) vanden oude /
schoenmakers binnen deser stadt de so(m)me /
van sesse gouden gulden tot xxviii st(uijvers) tstuck
//
eens te betaele(ne) de drij d(aer)aff gereet /
en(de) de welcke zij geswore(nen) bekind(en) gereet /
ontfangen te hebben(e) ende dander hellicht /
binnen ee(nen) jaere naestcomen(de) tanqua(m) /
ass(ecutu)m ende dit ter caus(en) van(den) ambachts /
gelde v(oer)s(creven) geloven(de) voirts des ambachts /
keersse te dragen talle(n) behoirlijcke e(nde) /
gewoo(n)l(ijcke) processie dagen nae der /
ouder gewoo(n)te(n) met conditien in dije(n) /
clockslach waere soo datmen uuijt /
trecken moeste dat dan al ghevalle(n) /
sal sijn tanqua(m) ass(ecutu)m et primus /
obligan(do) et submitten(do) cor(am) eisd(em) /
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2014-04-22 by Inge Moris