SAL7472, Act: V°25.2-R°26.1 (20 of 274)
Search Act
previous | next
Act V°25.2-R°26.1  
Act
Date: 1578-07-04
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-08 by Mi-Je Van Gils
Item paesschijnken van(den) pandtgaete dochter/
wijlen willems woonen(de) te loven(e), in/
presentia heeft versocht en(de) gepresenteert/
en(de) presenteert midts desen huere naederschap/
van alzulcken vierendeel van twee huijsen/
gestaen binnen deser stadt inde hoolstr(a)te/
tusschen thuijs der erffgenaeme(n) heeren/
en(de) m(eeste)r(e)n ritgardi sickinga ter eenre/
en(de) die goeden jans servaes ter andere/
zijden, comen(de) achter tot aen(den) goeden/
der erffgenaemen heers en(de) m(eeste)r herma(n)s
//
wijlen van steenberghe ter derder zijden,/
als lucas van baeckelgem en(de) catlijn/
bisschops zijne huysvrauwe woonen(de) insgel(ijx)/
te loven(e) opden lesten dach junii/
lestleden voer schepen(en) deser stadt/
vercreegen hebben gehadt van johanna/
van(den) pandtgaete met consente ende/
overstaene jans de pundere huers/
mans, Stellen(de) te dijen eijnde op deser/
stadt registre als onder weth goudt/
en(de) zilvere, te weten een goude croone/
van xlii stuijvers in specie en(de) een(en)/
zilffveren philips daelders, Gelovende/
voirts in alles te voldoene, zoo wa(n)neer/
cooper en(de) vercooper bij eede hen naer/
deser stadt recht van(den) rechtveerdige/
coopmansschappe behoirlijck zullen/
vercleert ende geexpurgeert hebben/
cor(am) bucq, goirdtz, julii iiii[a].
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Add. 1
Date: 1578-07-03
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-08 by Mi-Je Van Gils
Item jaspar de begij(ne)em(aker)?/
bode heeft gerelateert/
hieraff de conde/
gedaen te hebben(e) aen/
lucas van baeckelgem/
en(de) jan de pundere/
als man en(de) momboir/
van johanna vanden/
pandtgaete, eodem
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2020-07-15 by Jos Jonckheer