SAL7495, Act: R°123.2-V°123.1 (279 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°123.2-V°123.1  
Act
Date: 1604-02-17
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-16 by Willy Stevens
Item in tegenwoordich(eijt) des meijers en(de)/
schepen(en) van loven naerbes(chreven) gestaen jo(nke)[r] aerdt/
vincx sone wijlen aerdts woonen(de) te loven/
p(er) mo(nitionem) heeft opgedraeghen alsulcke neghen/
mol(evaten) rocx als op hem is v(er)storven bij doot en(de)/
afflijvich(eijt) van jo(nke)[r] mag(ist)[er] van ghale bepandt/
staen(de) op drije dachm(alen) landts onder holsbeke/
geleghen opt berghevelt regen(oten) de erffgen(aemen) wijlen/
huijbrechts van bierbeke in deen, de goede
//
van ghale ter ande(re) en(de) gordt de muijser/
ter iii[e] zijd(e), expo(sito) imp(ositus) est adriaen de/
muijser zone wijlen gordts woonen(de) tot/
rotselaer p(er) mo(nitionemm) ende dat bij maniere van/
affquijttinghe et sat(is) et war(as) voor een(e)/
ombelaste oft onverthierde rente prout/
coram liebrechts rivieren feb(rua)[rii] xvi[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer