SAL7495, Act: R°130.3-V°130.1 (299 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°130.3-V°130.1  
Act
Date: 1604-02-23
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-01 by Willy Stevens
Item jan en(de) peeter de wintere gebroederen/
woonen(de) de voors(chreven) jan tot loven en(de) peeter/
tot antwerpen in p(rese)ntia hebben gecedeert/
getransporteert en(de) overgegeven mathijs van(de)/
wijere woonen(de) te loven p(rese)nt en(de) accepteren(de)/
eene erffrente van drije rinsg(u)l(dens) tsj(ae)[rs] erffel(ijck)/
daerinne personel(ijck) v(er)bonden staen peeter de/
winter en(de) m(eeste)r jan duvebroeck met schepen(en)/
brieven van loven van(de) daet ix[a] junii 1555 in
//
prima ende den voors(chreven) cedanten gelegateert/
bij anthonijne moerkens met haren testam(ent)/
in date xv septemb(ris) 1581 gepasseert/
voor h(eer) jan egmont in zijn(e) tijt pastoir/
der prochiekercke van s(in)te peeters, cederen(de)/
en(de) transporteren(de) den sel(ven) mathijs derbrieven/
derffbrieven metten geloften daerinne begrepen/
metten beleijde daeroppe gemaeckt over ten/
sel(ve) rechte obligan(do) et submitten(do) coram/
beringhen rivieren feb(rua)[rii] xxiii[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer