SAL7495, Act: R°27.4-V°27.1 (63 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°27.4-V°27.1  
Act
Date: 1603-09-01
LanguageLatinum

Transcription

2020-10-26 by Jozef D'Hoore
Item jan lambrechts sone symoens woonen(de)/
tot loven heeft geloeft en(de) geloeft midts desen/
te betaelen jooris van grimberghen willem
//
pasteels jan van(der) smissen en(de) aerdt lanckman/
respective deeckens van(de) grooten ambachte/
bynnen loven te betaelen s(in)[t] jansmisse naestcomen(de)/
1604 vier rinsg(u)l(den) eens Item s(in)t jansmisse 1605/
drye rinsg(u)l(den) en(de) s(in)t jansmisse 1606 insgel(ijcks)/
drye rinsg(u)l(den) en(de) dat ter saecken van(de) ambachts/
goede van(de) cuypers tamquam assecut(um) obligan(do)/
submitten(do) ac renun(ciando) in forma ende hier vore/
is borghe gebleven als principael m(eeste)r dierick/
haenewijck similiter obligan(do) submitten(do) ac/
renun(ciando) in forma Geloven(de) die voors(chreven) jan/
lambrechts de voors(chreven) zijn(en) borghe daeraff/
tontlasten en(de) die keersse te draeghen ten gewoonel(ijcke)/
processie daeghen en(de) hem in alles te regulieren/
naervolgen(de) den rolle van(de) voors(chreven) cuijpers/
daeraff zijn(de) onder obliga(t)ie en(de) submissie/
voors(chreven) Coram beringhen liebrechts septemb(ris)/
prima 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer