SAL7495, Act: R°38.4-V°38.1 (88 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°38.4-V°38.1  
Act
Date: 1603-09-22
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-06 by Jozef D'Hoore
Item in p(rese)ntia (et)c(etera) gestaen jooris vrymans/
woonen(de) tot we(r)sbeeck heeft bekindt en(de) bekindt/
midts desen deugdel(ijck) schuldich te zijn jan evijleeuwe/
sone reyniers woonen(de) tot thienen, de somme/
van eenentwintich rinsg(u)l(den) eens, ter causen/
van zeke(r) contracte bijde voors(chreven) jooris vrymans/
/ als geco(mm)itteerde van mijn vrouwe van het clooster/
van machdendael tot oplinther aengegaen met/
magdaleene weduwe wijlen jans de vos en(de) jan/
van arckenteel waeraff die sel(ve) gepass(eert)/
zijn Ter p(rese)ntie van geriaen bosman geriaen/
montenaecken en(de) henrick van craesbeeck,/
geloven(de) die voors(chreven) vrijmans die voors(chreven) so(mm)e/
van xxi rinsg(ulden) eens te betaelen in twee termijn(en)/
te weten deen hellicht talderheyligen dach toe(komen)[de]/
1603 en(de) dander hellicht te kermisse daernae/
anno voors(chreven) als schult met rechte v(er)wonnen/
obligan(do) submitten(do) ac renun(tiando) in forma coram/
liebrechts rivieren sept(embris) xxii 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer