SAL7495, Act: R°48.1 (112 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°48.1  
Act
Date: 1603-10-03
LanguageLatinum

Transcription

2021-04-10 by Jozef D'Hoore
Item in jegenwoordich(eit) der schepen(en) van/
love(n) naerbes(chreven) gestae(n) michiel van thiene(n)/
sone wijlen jans beenhouwer woonen(de) te/
love(n) hem sterckmaecken(de) voor e(lisa)b(e)th /
jacops zijn(re) huysvr(ouw)e woonen(de) te loven/
bij maniss(en) heeft opgedraeghe(n) met behoorl(ijcke)/
v(er)thijden(isse) achthien rinsg(u)l(den) uuijt en(de) van eene/
erffrente van sessenvijftich rinsg(u)l(den) erffel(ijck)/
staen(de) te quijtten den penn(ing) xvi bij erffuuijtgeve(n)/
gereserveert aen en(de) op en huijs met allen ande(re)/
zijn(en) toebehoorte(n) gestae(n) alhier te loven ind(er)/
wandelwijck genoempt den keijser al naeder/
blijcken(de) inde selve brieve(n) in dato xxviii novemb(ris)/
1596 In hac camera, Exp(osito) imp(osita) est/
petronella van(der) elst huysvr(ouw)e jans causmans soo tot behoeff van haer als/
haeren man woonen(de) te loven p(er) mo(nitionem) Et sat(is)/
obligan(do) et submitten(do) et war(as) van dat/
sij die sel(ve) rente nijet en heeft gealieneert/
belast noch getransportert prout. Coram/
duffle, vorst octob(ris) iii[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer