SAL7495, Act: R°51.3 (118 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°51.3  
Act
Date: 1603-10-07
LanguageLatinum

Transcription

2021-03-28 by Jozef D'Hoore
Item in p(rese)ntia es gestaen jo(ffrouw)[e] marie bap(tis)[a] dochter/
wijlen jaspars woonen(de) tot brussel en(de) cath(eri)[ne]/
van middeldonck dochter wijlen peeters woonen(de)/
tot loven met consente overstaen(de) en(de) bij zijne/
win jacques van(de) zijpe haers mans hebben/
opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(e)rthijden(issen) het/
derdendeel van een halff boender bempts gelegen/
tot kessel onder loven, regen(ooten) derffgen(aemen) jans/
van bierbeeck ter i[e] die goeden der erff erffgen(aemen)/
adriaens van hoovelde ter ii[e] en(de) tsheeren/
straete aldaer ter iii[e] zijden, exp(osito) imp(ositus) est ph(i)l(ip)s/
pietters en(de) marie van eertrijck zijn(e) huijsvr(ouw)e/
woonen(de) tot kessel voors(schreven) p(er) mo(nitionem) et sat(is)/
die voors(chreven) opdrage(r) obligan(do) submitten(do) ac/
renun(ciando) in forma et war(ans) op ontrent ii bl(a)nc/
chijns aen(de) hertoghe van brabant terminis/
debitis tanqua(m) prout Inder vueghen gel(ijck)/
tvoors(chreven) goet bijd(en) voors(chreven) wijlen jaspar bap(tis)[te]/
is v(er)creghen voor schepen(en) van loven opden/
vii[e] decemb(ris) 1573 in tertia Coram duffel/
liebrechts octob(ris) vii[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer