SAL7495, Act: R°6.2-V°6.1 (15 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°6.2-V°6.1  
Act
Date: 1603-07-08
LanguageLatinum

Transcription

2021-04-07 by Jozef D'Hoore
Item jacq vlemincx om te voldoen(e) den h(e)[ren] schepen(en)/
vonnisse die onlancx tusschen hem en(de) gomb/
gomgnoul gerye gewesen obligan(do) et submitten(do)/
se et sua heeft geloeft en(de) geloeft midts desen het/
gewijsde van mijn(en) h(e)[ren] schepen(en) te voldoen(e) hebben(de)/
tot meerder vestich(eit) des voors(chreven) gomgnouls/
opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thyden(isse) drije boend(er)/
soo landt soo bempt gelegen tot molenbais/
/ den wech gaen(de) van molenbais nae sluchen en(de) regen(oten)/
te i[e] gorgnoul gerije te ii[e] sh(e)[ren] straete te/
iii[e] en(de) h(ee)[r] ielam de vichel inschel(ijckx) ter iiii[e] zijden/
Exp(osito) imp(ositus) est h(er)[e] en(de) m(eeste)r niclaes hoxins inde/
naem en(de) tot behoeff des voors(chreven) gomgnoul om/
daeraen tzij bij v(er)coop oft anderssints te v(er)haelen/
de costen van(de) processe in soo verre de sel(ve) opdraegen/
worde gecond(itioneer)[t] voorder oft ondersch(reve)[n] mijer et/
sat(is) obligan(do) et submitten(do) et war(as) op sh(er)[en]/
chijns van(den) gronde i soo verre men bevindt daer/
eenighe uuijt te gaen(e) daeraff hij opdraeger/
ignoreert coram eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer