SAL7495, Act: V°115.3-R°116.1 (257 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°115.3-R°116.1  
Act
Date: 1604-01-28
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-21 by Willy Stevens
Item in p(rese)ntia villici gestaen michiel moens
//
sone wijlen henricx woonen(de) tot lubbeeck p(er) mo(nitionem)/
heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een halff/
boend(er) landts gelegen tot lubbeeck voors(chreven)/
int horebeecksche velt regen(oten) liebrecht van/
hautem ter i[e] die kercke van lubbeeck ter ii[e]/
derffgen(aemen) wouter vrancx ter iii[e] en(de) aerdt/
henricx ter iiii[e] zijde Expo(sito) impo(situs) est jan bollaerts/
sone wijlen matthijs p(er) mo(nitionem) Et sat(is) die voors(creven)/
opdraeger obligan(do) submitten(do) ac renun(tiando) in/
forma, et war(ans) opde lasten daerop uuijtgaen(de) dwel(ke) sal staen(de) ten laste des voors(chreven) jan bollaerts/
coram eisdem
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer