SAL7495, Act: V°116.3-R°117.1 (261 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°116.3-R°117.1  
Act
Date: 1604-02-04
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-28 by Willy Stevens
Item jacop dehondt sone wijlen peeters woonen(de)
//
te loven in p(rese)ntia heeft geloeft en(de) geloeft/
midts desen michielen clincx en(de) janne rouvoets/
als deeckens van(der) oude schoenmaeckers ambachte/
alhier vijfthien rinsg(u)l(dens) eens daeraff zij bekinnen/
die hellicht ontfanghen te hebben ende de /
resteren(de) hellicht bijnnen ts(ja)[ers] ende dat voor/
die rechten van(den) ambachte, Geloven(de) voorts/
dordonnantie van(den) sel(ven) ambachte te onderh(ouden) en(de)/
voldoen Ende hier voore sijn borge ind(en)/
gebleven als principael barthol(omeus) raes/
en(de) carel peeters, den wel(ken) die voors(chreven) jacop/
de hont geloeft costeloos en(de) schaedeloos/
tontheffen coram beringhen rivieren feb(rua)[rii]/
iiii[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer