SAL7495, Act: V°117.5-R°118.1 (265 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°117.5-R°118.1  
Act
Date: 1604-02-07
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-28 by Willy Stevens
Item anna bastaerts dochter wijlen goossens voor/
haer tocht en(de) franchois stockmans haer zone/
bij haer behouden van wijlen reijnier stockmans/
haeren iersten man voor derffelijckheijt p(er) mo(dum)/
hebben opgedraeghen twee rinsg(u)l(dens) erffelijck/
staen(de) bij erffuuijtgeven gereserveert met schepen(en)/
brieven van loven in date xiii[e] decemb(ris) 1588 aen/
en(de) op een plecke erve geleghen bijnnen deser/
stadt inde borchstraete tegen over thoeffijser/
daer nu tertijt op staet en gallerije tusschen/
thuijs en(de) erve jans sijmoons sone wijlen barbara
//
van(der) hoffstadt in deene, zeker andere erve jans/
maes ter ii[e] den prelaet van s(in)[te] geertruijden ter/
iii[e] en(de) die straete voor ter iiii[e] zijde, expo(sito) impo(situs)/
est die voors(chreven) jan maes en(de) dat bij maniere van/
affquijttinghe et sat(is) jure? et warans voor eene/
goede ombelaste en(de) en(de) onverthierde rente prout/
obligan(do) et submitten(do) coram vorst liebrechts/
feb(rua)[rii] vii[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer