SAL7495, Act: V°118.2-R°119.1 (268 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°118.2-R°119.1  
Act
Date: 1604-02-09
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-29 by Willy Stevens
Item is te weten dat midts den voors(chreven) transporte/
is gecasseert doot en(de) te nijette gedaen al sul(ke)/
rente van drije rinsg(u)l(dens) staen(de) te quijtten den/
penn(inck) xviii als de voors(chreven) hee(ren) cappellaenen/
jaerl(ijcks) waeren trecken(de) op franciscus fabri oft/
nu ter tijt s(ieu)[r] henrij du framisie ende/
waerinne oock personelijck v(er)bonden staet andries
//
de smeth volgen(de) die brieven daeraff zijn(de) in date/
[vacat] bijde sel(ven) cappellaenen v(er)creghen/
tegen marie van goijenhuijse wed(uw)[e] wijlen m(eeste)r/
joachim de smeth dewel(ke) drije rinsg(u)l(dens) erffel(ijck)/
midts den v(er)crijgh van(de) voors(chreven) xx rinsg(u)l(dens) en(de)/
xv s(tuijvers) erffel(ijck) daerinne wordden geco(m)prehendeert/
in het schieten van(de) principaele penn(ingen) van dijen,/
coram eisd(em)
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer