SAL7495, Act: V°124.2-R°125.1 (283 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°124.2-R°125.1  
Act
Date: 1604-02-18
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-08 by Willy Stevens
Item jan poels sone wijlen daneels woonen(de)/
tot hoolaer heeft bekint en bekint midts desen/
schuldich te zijn cornelis peete(rs) sone wijlen/
mattheeus woonen(de) tot overijsche achthien/
carol(us)gu(lden)s te xx s(tuijvers) stuck en(de) den stuijver tot/
drije plecken brab(an)ts erffel(ijcke) rente alle jaere/
s(in)[te] andriesmisse te vallen en(de) te v(er)schijnen/
ende waeraff den iersten valdach sijn sal/
s(in)[te] andriesmisse toe(comen)[de] 1604, te loven te/
leveren, los en(de) vrije van v[e] x[e] xx[e] c[e] en(de) alle/
ande(re) meerde(re) oft minde(re) penn(ingen) en(de) impositien/
innegestelt oft alnoch naemaels inne te stellen/
erffel(ijck) in futur(um) quolibet assecut(um) obligan(do)/
submitten(do) ac renun(ciando) in forma met conditie dat/
de voors(chreven) jan poels zijn(e) erffve(n) en(de) naecomelin(gen)/
de voors(chreven) rente van xviii[e] carol(us)gul(den)s erffel(ijck)/
sullen moghen lossen en(de) afquijtten tallen tijden/
alst hen gelieven sal met drije carol(us)gul(den)s
//
erffel(ijck) smaels maer nijet min en(de) elcken carol(us)/
guld(en) erffel(ijck) met xvi[e] gel(ijcke) carol(us)gul(den)s, munte/
ten tijde van(de) quijttinge in brabant cours ende/
loop hebben(de) ac cum secundum ratum dequitationis/
coram schore duffele feb(rua)[rii] xviii[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer