SAL7495, Act: V°125.3-R°126.1 (286 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°125.3-R°126.1  
Act
Date: 1604-02-19
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-26 by Willy Stevens
Item jeroen luenis als momboir der kinderen/
gordts wijlen licques en(de) peeter licques/
broeder des voors(chreven) gordts van gelijcken/
momboirs tot des naerbes(chreven) staat bij weesm(eeste)ren/
en(de) overmomboiren deser stadt geauthoriseert zijn(de)/
als blijckt bij de acte van authorisatie in/
date feb(rua)[rii] xiiii 1604 ond(erteken)[t] l. van assche
//
alhier gesien en(de) gebleken hebben gecedeert/
getransporteert en(de) overgegeven bartholomeeus/
de doije meijer van s(in)[te] elois cappelle vranck/
de muijser, rombout leunis, louijs leunis,/
bernaert custermans en(de) peter de waersegger/
alle m(eeste)rs der sel(ver) cappelle inden naem en(de) tot/
behoeff van(de) sel(ver) cappelle, thien carol(us)gul(den)s erffel(ijck)/
uuijt een(e) meerde(re) rente van twintich carol(us)gul(den)s/
erffel(ijck) daervoor p(er)sonel(ijck) met schepen(en) brieven deser/
stadt van loven in date xxv augusti 1573 in media/
v(er)bonden staen mertten de cocq sone wijlen merttens/
en(de) cath(elij)[ne] stoop dochter wijlen willems sijne/
huijsvro(uwe) ywain van daele sone wijlen henrick/
woonen(de) ter laenen onder overijssche, en(de) gregoris/
bollaerts sone wijlen gordts woonen(de) te loven/
aen cath(elij)[ne] wijlen van(der) cammen en(de) daernaer v(er)storven/
op barbara van(der) cammen, en(de) van daer v(er)storven/
opde voors(chreven) weesen goirt licques, vallen(de) jaerl(ijcks)/
den xxv[e] augusti, te quijtten den pennn(ingen) xvi[e] cederen(de)/
en(de) transporteren(de) alsoo de voors(chreven) momboirs/
inde voorgenoempde qua(liteij)[t] den sel(ve) meije(r) en(de) m(ees)ters/
tot behoeff als voor derffbrieven daeraff/
zijn(de) in date voors(chreven) ten sel(ve) rechte, coram/
liebrechts, rivieren feb(rua)[rii] xix[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer