SAL7495, Act: V°127.2-R°128.1 (291 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°127.2-R°128.1  
Act
Date: 1604-02-20
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-16 by Willy Stevens
Item in tegenwoordich(eijt) des meijers en(de) schepen(en) van/
loven naebes(chreven) gestaen margriet merttens wed(uw)[e]/
wijlen henricx van langendonck tegenwoordige/
huijsvro(uwe) geerts van hamme woonen(de) tot herent/
voorde tocht willem van langendonck zone wijlen/
jans en(de) willem merttens als ooms tuteurs/
en(de) momboirs van(de) kinderen der voors(chreven) margriete/
bij haer behouden van(de) voors(chreven) wijlen henrick van/
langendonck als oock uuijt crachte en(de) naer v(er)mogen/
van zeke(re) acte van authorisae(tie) den sel(ven) langendock/
en(de) merttens bij de weesm(eeste)ren deser stadt gegeven en(de)/
gepass(eer)[t] opden xxii junii 1602 ond(ertekent) l. van assche/
om des naerbes(chreven) staet te moghen doen al naerder/
blijcken(de) bij de sel(ve) acte in date voors(chreven) alhier gesien/
en(de) gebleken voor de proprieteijt hebben tsamen/
opgedraeghen met behoor(lijcke) v(er)thijden(isse) een dach(mael) landts/
gelegen onder thieldonck opt leepserveldeken/
tusschen derffgen(aemen) jo(nke)[r] charles van brecht/
ridder in deene, de goeden van(de) groote taeffele/
van(de) h(eiligen) geest van loven ter ii[e] en(de) iii[e], en(de) de ketelstraete/
ter iiii[e] zijde expo(sita) impo(situs) est m(eeste)[r] dierick cloet inde/
name en(de) tot behoeff van(de) groote taeffele van(de)/
h(eiligen) geest van loven et sat(is) de voors(chreven) gehuijsschen
//
in haeren eijgen(e) name en(de) de voors(chreven) momboirs/
uuijt crachte voors(chreven) et war(as) voor ombelast/
obligan(do) et submitt(endo) coram duffele, rivieren/
feb(rua)[rii] xx[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer