SAL7495, Act: V°130.2 (300 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°130.2  
Act
Date: 1604-02-26
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-01 by Willy Stevens
Item in tegenwoordich(eijt) der schepen(en) en(de) eijgen(genoten) van/
loven naebes(chreven) gestaen barbara swijns dochter/
wijlen jans met consente en(de) overstaene van huijbrecht/
smets sone wijlen gordts haers mans woonen(de)/
tot neervelpe p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met/
behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een dachm(ael) landts geleghen/
tot neervelpe voors(chreven) opt kerselaeren velt regen(oten) de/
pastorije van neervelp ter i[e] en(de) ii[e] marie coremans/
ter iii[e] en(de) derffgen(amen) uuijterhellicht ter iiii[e] zijden/
expo(sito) impo(situs) est marie spapen woonen(de) bijnnen des(er)/
voors(chreven) stadt loven en(de) dat bij maniere van coope/
his interfuerunt duffele, vorst scab(inis) lovanien(sis)/
et allodii consortes, item jo(ann)es bap(tis)[ta] spoelberch/
locum tenens villici et m(agiste)r gerardus boels/
similiter allodii consortes coram quibus sat(is)/
obligan(do) submitten(do) ac renun(ciando) in forma/
et war(ans) voor vrije eijghen ombelast goet/
cum quidem rogantes quod faciunt scabinii predicti/
act(um) xxvi[a] feb(rua)[rii] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer