SAL7495, Act: V°134.1 (310 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°134.1  
Act
Date: 1604-03-06
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-11 by Willy Stevens
Item jan van lanen en(de) alijdt beeckmans wed(uw)[e]/
wijlen quintens van lanen hebben bekindt en(de) bekinnen/
midts desen dat zij over eenighe jaeren sijn bij hilaris/
van(den) velde v(er)mecht en(de) voldaen geweest van alsul(ken)/
twee renten elck van vier rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) metten/
capitaele van dijen als wijlen maria schoesetters/
dochter wouters en(de) maria van lanen den voors(chreven)/
jan en(de) quinten van lanen met haerlieden testam(ente)/
hadden gelaeten en(de) gelegateert, gepass(eer)t voor/
wijlen h(ee)[r] huijbrecht grigonius pastoirs in zijn(en)/
leven van s(in)[te] geertruijen parochie alhier promitt(ens)/
indivis(im) nullatenus alloqui sed semp(er) sat(isfacere) erga/
quoscumq(ue) obligan(do) submitten(do) ac renun(ciando) in/
forma et precipue dicta alijt previlegie s.c./
vell. coram eisd(em)
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer