SAL7495, Act: V°135.2 (313 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°135.2  
Act
Date: 1604-03-08
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-11 by Willy Stevens
Item is te weten dat dit voors(chreven) transport wordt/
gedaen in voldoeninge van een hondert vijftich rinsg(u)l(dens)/
eens welcke somme wijlen robbert wagemans/
was comende vande voors(chreven) opdraegeren ter zaecken van/
zekeren coop van een stuck landts en(de) waeraff hen/
was geloeft waerschap voor ombelast, ende/
naemaels bevonden belast te zijn met vijff mudden/
roghs ontquijtbaer aen derffgen(aemen) rogge en(de) andere/
behoudel(ijck) dat dandere mede complicien der voors(chreven)/
constituan(te) de voors(chreven) goedinghe comen approberen/
voor schepenen voors(chreven) eisd(em)
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer