SAL7495, Act: V°17.2 (37 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°17.2  
Act
Date: 1603-08-08
LanguageLatinum

Transcription

2020-07-11 by Jozef D'Hoore
Item jo(ffrouw)[e] cath(eri)[ne] debrie dochter wijlen niclaes/
begijne opt groot beghijnhoff bynnen loven heeft/
opgedraeghen met behoorl(ick) verthijden(isse) en(de) ressche en(de) rijse/
vijff bu(nde)ren eijgen landts gel(egen) tsel(ven) stuck gelegen/
is onder herent opde breempt tusschen de goeden/
van jo(ffrouw)[e] marie van bus busleijden in twee/
zijden derffgen(aemen) jo(ffrouw)[e] marie roeloffs te iii[e]/
en(de) tgodtshuys van s(in)[te] merttens te loven/
te iiii[e] zijde, de voors(chreven) jo(ffrouw)[e] aengedeijlt voor /
schepenen van loven den [vacat]/
ende heeft daerinne gegoydt en(de) geerft ten eygen/
rechte h(ee)[r] en(de) m(eest)er andries de croije licen(tiaet)/
inde rechten ind(en) naeme en(de) tot behoeff m(eeste)r jans/
schelckens en(de) jo(ffrouw)[e] helena gecx gehuijsschen/
woonen(de) te loven. Hier hebben over geweest/
voest, rivieren schepen(en) van loven en(de) eygengen(ooten)/
Item jo(hann)es bap(tis)[ta] spoelberch lieuten(ant) smeyers/
van loven en(de) willem vos ingsgel(ijcks) als eygengen(ooten)/
coram quibus sat(is) et war(ans) voor vrije eygen/
onbelast goet in quidem rogantes quod facunt/
scabini pres(en)[ti] augusti viii 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer