SAL7495, Act: V°20.2-R°21.1 (44 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°20.2-R°21.1  
Act
Date: 1603-08-16
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-27 by Jozef D'Hoore
Item in p(rese)ntia es gestaen m(eeste)r dierick haenewijck/
uuyt crachte en(de) naer v(er)moghen van zeke(re) procura(c)ie/
hem gegeven bij e(lisa)b(e)th van grave wed(uw)[e] wijlen/
petr(us) coomans sone wijlen wencelijns, opden/
xxvi juli 1602 gepass(eer)[t] voorden not(ari)s boels/
en(de) zekere getuyghen alhier gesien en(de) gebleken/
heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) verthijd(enisse) vier/
carol(us) gul(den)s en(de) x st(uyvers) erffel(ick) te quijtten den penn(ing)/
xvi[e] gereserveert bij erffuuytgeven op een een huys/
/ gestaen bynnen des(elve) stadt loven opde proefstraete/
genoempt de wilde catte en(de) daervoer es p(er)sonel(ijck) v(er)obligeert staen adriaen van(de) haeghen en(de) eli(sa)b(e)th/
moels zijn(e) huysvr(ouw)e met schepen(en) brieven van/
loven in date prima aprilis 1598 In prima/
exp(osito) iur(is) est anthoe(n) de potter ind(en) naem/
en(de) tot behoeff van(den) eerw(eerdigen) heer van(der) capp(it)le/
van s(in)[te] pieters alhier p(er) mo(nitionem) et sat(is) obligan(do)/
et submitten(do) ac renun(tiando) inte(sta)[to] ut supra in forma/
et war(as) voor eene goede ombelast oft/
ongealieneerde rente, cederen(de) transporteere(nde) en(de) gedaen voorts vuer den voors(chreven) de potter/
ind(en) naem en(de) qua(liteij)[t] voors(chreven) derffbrieven daeraff/
zijn(de) met allen en(de) iege(lijcke) conditien en(de) geloeften/
daerinne begrepen eenen jaere, mitsgaeders/
tv(er)loop dat v(er)schijnen sal prima april(is) 1604/
toe(comen)[de] Coram duffel, beringhen augusti/
xvi[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2020-09-27 by Jozef D'Hoore
Dese rente is/
gequeten bijde weduwe/
van(der) haeghen als/
blijckt octob(ris) xxix/
1620 in hac ca(mer)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-19 by Jos Jonckheer