SAL7495, Act: V°22.1 (50 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°22.1  
Act
Date: 1603-08-19
LanguageLatinum

Transcription

2020-10-04 by Jozef D'Hoore
Item de voors(chreven) ghislain evermonde heeft/
opgedraeghen met behoorl(ijcke) verthijden(nisse) zeker zijn/
huys daerinne hij daer jegenwoordel(ijck) inne is/
woonen(de) gestaen bynnen des(er) stadt opde /
vischmerckt genaempt de swane exp(ensis)/
iur(is) est de voors(chreven) m(eeste)r willem van(de) wauwer/
en(de) dat in plaetse van cautie om daeraen/
te v(er)halen tgene in des voors(chreven) oft anderss(in)ts/
faulte soude moghen vallen voorde oft andersints/
nyet, et sat(is) et war(ans) opde lasten daer uyt gaen(de)/
coram eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer