SAL7495, Act: V°22.2-R°23.1 (51 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°22.2-R°23.1  
Act
Date: 1603-08-19
LanguageLatinum

Transcription

2020-10-11 by Jozef D'Hoore
Item suster cath(eri)[na] van ierlandt moeder en(de) meesteresse/
s(uster) anna van(de) zande, s(uster) maria van thienen, s(uster) anna/
schouvoet alle conventualen en(de) geproffessede/
ind(en) grooten gasthuyse binnen loven als tsel(ve)/
gasthuys rep(rese)nteren(de) met consente onderstaen/
en(de) aucthorisa(ti)e h(ee)[r] en(de) m(eeste)r jacobus jansenius/
doctoir ind(er) h(eilige) godtheyt als visitateur en(de)/
franchois van(der) hoeven hem sterckmaecken(de) voor/
jo(nke)[r] metten lienens zijn(en) medebroeder als/
momboirs van(den) voorseyde gasthuyse in p(rese)ntie/
hebben ind(er) qua(litey)[t] voors(chreven) bekindt gel(ijck) zij bekinnen/
midts desen aen tsel(ve) gasthuys gelost en(de)/
affgequeten te zijn(e) bij guillam le saige een(e)/
erffrente van thiene rinsg(u)l(den) erffel(ijck) te quytten/
den penn(ing) xvi[e] met allen der v(er)loopen der sel(ver)/
rente v(er)schenen tot date des(er) en(de) ombetaelt/
staen(de) daerinne personlijcken voor schepenen/
van loven den ix[e] decemb(er) 1574 V(er)bonden/
staen niclaes pauwel sone wijlen aerdts/
en(de) h(ee)[r] en(de) m(eeste)[r] jan v(er)hoghen doctoir in beyd(en)/
/ rechten alnaerder blijcken(de) bijde schepen(en) geloefte/
daeraff zijn(de) in date voors(chreven) schelden(de) den voors(chreven)/
v(er)obligeerde p(er)soonen erffgen(aemen) en(de) haere goeden/
daeraff volcomel(ick) quytte Geloven(de) den sel(ven)/
p(er)soonen nemermeer aen te spreken in genen/
rechte noch dazrbuijtten maer altijts/
gerecht garant te zijn Alsoo dat den v(er)obligeerde/
p(er)soonen goeden off erffgen(aemen) ten eeuwighen/
daeghen sal moghen genoech wesen. Coram/
beringhen, liebrechts augusti xix 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer